Uttalelse vedtatt av FOs landsstyre 19. og 20. oktober 2022.

Over grensa har du mulighet til å spise deg mett på næringsrik mat, ha råd til briller hvis ungene dine trenger det, og få kjøpt klær når årstidene skifter så du slipper å fryse.

Verdighetsgrensa handler ikke om luksusgoder, men et minimum for å klare å ta vare på helsa di, familien din og framtida di. FO reagerer når mennesker i samfunnet vårt er tvunget til å leve under denne grensa.

Beboere på asylmottak lever på langt under verdighetsgrensa når de mottar 447 kroner i måneden hvis de får mat på mottaket, og 2044 kroner i måneden hvis de må kjøpe og lage mat selv. Dette skal dekke alle utgifter.

OsloMet gjennomførte i 2017 en studie om matsikkerhet i åtte asylmottak i Sør-Øst-Norge. De fant at 44 prosent opplevde å være sultne i asylmottak. Ni av ti opplevde at de ikke hadde tilgang til nok, trygg og næringsrik mat.

FO mener at vi ikke kan være bekjent med at mennesker som oppholder seg i vårt land, mange i flere måneder og år, lever liv under verdighetsgrensa. 68 kroner dagen for å dekke mat og alle andre utgifter er ikke et verdig liv. Det er et i fattigdom. 

FO krever derfor at det snarest tas grep for å bedre forholdene på asylmottak, og at satsene økes slik at de er mulige å leve for.