Uttalelse vedtatt av FOs landsstyre 13. desember 2016

Stå opp for trygghet – også for mennesker på flukt

Norge bør styrke integreringsarbeidet og bidra mer i den internasjonale flyktningsituasjonen. På tross av historisk lave asylankomster til Norge i år, opplever vi at skremselsretorikken vokser. Menneskeverdet settes til side og svake grupper settes opp mot hverandre. FO krever derfor en solidarisk snuoperasjon i dagens asyl- og flyktningpolitikk. 

Norge er inne en kald periode – både når det gjelder årstid og i vår behandling av mennesker på flukt. Vi er vitne til en politikk som bidrar til å gjøre livet vanskelig, både for de som er i en asylfase, og for de som er i ferd med å slå rot og skal etablere seg her. Det skapes et VI og DE.

Stønader til mennesker på mottak reduseres, det deles ut matkuponger i stedet for kontanter. Bruk av midlertidige oppholdstillatelser øker, flere stoppes på grensa, og vi avviser og sender ut rekord mange. I det offentlige rom føres en skremselsretorikk som bidrar til hat og fremmedfrykt. Det såes tvil om dette virkelig er mennesker som trenger hjelp. Vi manipuleres til å tro at flukt er resultat av et individuelt valg om lykke og ikke som resultat av en uholdbar, desperat og farlig livssituasjon.

Norges praksis med å avvise asylsøknader fra blant annet afghanere, ble nylig omtalt og kraftig kritisert i New York Times. I følge oppslaget er Norge nå strengeste land i Europa når det gjelder å avvise asylsøkere. Denne tvilsomme førsteplassen burde bekymre den norske regjering. I stedet har vi en integreringsminister som ikke bare er stolt over omtalen, men som også oppfordrer sine «venner» på Facebook til å like avisoppslaget.

I kommuner, i mottak og omsorgssenter gjør mange barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere en viktig jobb for å sikre et godt mottaks- og integreringsarbeid. Samtidig blir de samme sosialarbeidere daglig vitne til at mennesker på flukt behandles som annenrangs mennesker.

FOs slagord «Stå opp for trygghet» må også gjelde for mennesker på flukt. Som sosialarbeidere må vi ta tydelig avstand fra myndighetenes politikk. Menneskerettigheter og prinsipper om sosial rettferdighet er fundamentet for vår yrkesutøvelse. Disse prinsippene blir nå brutt systematisk.