Søk

Du er her:

Uføretrygden - fortsatt et sikkerhetsnett når helsa svikter

- FO står fast på at formålet med uføretrygd må være å hindre et liv i fattigdom for mennesker som av helsemessige årsaker ikke kan delta i arbeidslivet. Vi er usikre på om den nye uføretrygden ivaretar dette godt nok, heter det i en uttalelse fra FOs landsstyre.

Uttalelse fra FOs landsstyre 16. juni 2011

UFØRETRYGDEN– FORTSATT ET SIKKERHETSNETT NÅR HELSA SVIKTER 

FO er ikke enig i en tenkning som kun forutsetter at mennesker er økonomisk motivert for å søke til et arbeidsfellesskap. FOs erfaring er at folk vil jobbe. For FO er det derfor viktig at uføretrygden skal være et sikkerhetsnett og sikre et verdig liv også når helsa svikter.

FO står fast på at formålet med uføretrygd må være å hindre et liv i fattigdom for mennesker som av helsemessige årsaker ikke kan delta i arbeidslivet. Vi er usikre på om den nye uføretrygden ivaretar dette godt nok.

Behovsprøvd barnetillegg – hvor lenge?

Regjeringen foreslår at det behovsprøvde barnetillegget videreføres, og at det ikke settes tak for maksimal utbetaling av uføretrygd og barnetillegg. Dette er bra, fordi det behovsprøvde barnetillegget kommer de fattigste familiene til gode. Barn skal ikke vokse opp i fattigdom, på grunn av foreldrenes helse. Det meldes imidlertid at departementet vil foreta en ny gjennomgang og vurdering av begge disse prinsippene. FO er bekymret for hva som kan bli konsekvensen av en slik ny gjennomgang. Vi mener at barnetillegget må sikres som en varig ordning og at det ikke må settes tak for samla ytelse. 

Alderspensjon – svekket inntektssikring?

Levealderjustering med halv skjerming. 
De uføre kan ikke velge å jobbe lenger for å motvirke at de får lavere pensjon som følge av levealderjusteringen.  Derfor vil FO at levealderjustering ikke skal gjelde for uføre.  Regjeringen går inn for å innføre levealdersjustering med halv skjerming fram til 2018. Deretter skal dette vurderes på nytt og ses i forhold til avgangsalder for de yrkesaktive. FO frykter at konsekvensen blir svekket inntektssikring for uføre.

Fortsatt opptjening til 67 år.
Regjeringenforeslår at opptjening av pensjonsrettigheter for uføre skal stoppe ved 62 år, ikke ved 67 år som i dag. Regjeringen sier at opptjening til 62 år vil gi dårligere pensjon enn dagens ordning.  De fleste uføre har liten anledning til å spare opp midler til pensjonisttilværelsen. FO vil at alderspensjonen skal opprettholdes minst på dagens nivå. Det betyr også fortsatt opptjening til 67 år.

Fører lavere fribeløp flere uføre i fattigdomsfella?

Mange uføre har en viss mulighet til å bidra i arbeidslivet. FO er positive at det skal bli lettere å kombinere trygd og arbeid uten at trygden må vurderes på nytt. Men vi frykter at nedjusteringen av fribeløpet vil føre til at mange av dagens uføretrygdede som i dag supplerer sin trygd med arbeidsinntekt, vil få problemer med å få endene til å møtes i hverdagen.

FO er også bekymret for om arbeidslivet klarer å tilrettelegge i stor nok grad til å sikre flere uføre deltakelse i arbeidslivet på deres premisser.

FO oppfordrer regjeringen til å følge denne situasjonen svært nøye framover, og vise vilje til å gjøre nødvendige justeringer av det nyte trygdesystemet, dersom det viser seg at flere uføre faller i fattigdomsfella. 

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2018 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning