Kjære damer! Gratulerer med kvinnedagen!

8.mars er viktig for meg av mange grunner, blant annet fordi:

  • Vi fortsatt trenger Metoo- bevegelsen
  • Kvinner fortsatt tjener 87,5 % av det menn gjør i Norge
  • Kvinner fremdeles jobber mest ufrivillig deltid
  • Voldtekt fortsatt brukes som våpen i krig og konflikt
  • Det var først i 2021 at kvinner kunne hoppe i stor bakke i et VM

Lavere lønn og deltidsstillinger rammer kvinner på to viktige områder, derfor vil jeg snakke mer om boligpolitikk og rettferdig pensjon.

Norge er et av verdens mest likestilte land, likevel griper mangelen på likestilling direkte inn i hverdagen vår blant annet når det gjelder muligheten til å kjøpe en bolig. Boligprisene stiger og når kvinner både tjener dårligere og jobber deltid, så kan det bli vanskelig å få kjøpt en bolig. Bankene krever 15 % egenkapital og dokumentasjon på fast inntekt. Det hjelper ikke at man i praksis jobber 100%, når kun 50% er fast jobb. Det å ikke komme inn på boligmarkedet får konsekvenser i et livsløpsperspektiv. Å eie sin egen bolig er en av de viktigste investeringene du gjør frem mot pensjonisttilværelsen.

Hva så med selve pensjonen? Jobber du mindre, så får du mindre pensjon. Derfor er det viktig at alle har tilgang på fulle stillinger. Og det er viktig at jobben utformes på en sånn måte at man orker å jobbe 100 %. I mange kvinneyrker er det tunge løft, vold og trusler, underbemanning, ubekvem arbeidstid osv som gjør at mange rett og slett ikke orker full stilling. Men du tror kanskje at du i det minste har opparbeidet deg pensjon for alt du har jobbet opp gjennom årene? Sånn er det heller ikke for alle. Vi har ikke pensjon fra første krone i Norge. Noe som også i større grad rammer kvinner. Dette kunne blitt et langt foredrag om pensjon, men det har vi ikke tid til nå, så jeg anbefaler alle å google pensjon fra første krone når de kommer hjem.

Selv i et av verdens mest likestilte land må vi kjempe videre!

Likestilling krever politisk handling!

Vi trenger en ny boligpolitikk!

Vi må få rett til fulle, faste stillinger!

Kvinner må tjene like mye som menn!

Kvinner må få en rettferdig pensjon!

Vi må få pensjon fra første krone nå!

Gratulerer med kvinnedagen!