LO i streik

Streiken handler om lik lønn for likt arbeid

På arbeidsplassene innenfor privat sektor (NHO) finnes det i mange tilfeller to

tariffavtaler.

Den ene gjelder sykepleiere, den andre gjelder oss andre. Det finnes eksempler der vi tjener mer enn 50 000 kr mindre enn våre sykepleierkollegaer, selv om vi gjør akkurat den samme jobben på den samme arbeidsplassen.

Vår lønn ligger også nærmere 70 000 kr under våre kollegaer i offentlig sektor. Det synes vi er blodig urettferdig og ikke til å leve med.

Det blir dårlig stemning på jobben når kollegaen din, som du jobber sammen med hver dag, tjener langt mer enn deg. Det er helt uforståelig for oss fordi vi har samme utdanningslengde, ansiennitet og stillingstittel. Derfor støtter også Norsk sykepleierforbund streiken vår.

 

Stå opp for trygghet

Vi krever lik lønn for likt arbeid. Så enkelt er det. Likevel har NHO den frekkhetens nådegave i å anklage de streikende for å «ramme sårbare grupper». Hvis vi anses å være en så viktig arbeidsressurs at vi ikke kan streike, hvorfor lønnes vi da ikke deretter?

Vi er stolte barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere. Mange mennesker er helt avhengig av vår kompetanse for å ha en trygg og god hverdag. Vi står opp for trygghet for de vi jobber med og for vår yrkesgruppe.

Streiken er viktig for å:

-sikre rekruttering i fremtiden

- holde på viktig kompetanse

- jevne ut skjevheter

- motvirke at kompetente ansatte forsvinner

Det gode samfunnet kommer ikke av seg selv. Heller ikke det gode arbeidsmiljøet.

Vi trenger mer rettferdig og bedret lønns- og arbeidsvilkår fordi det handler om en lønn å leve av.

Vil du vise oss din støtte under streiken? Det betyr så mye mer enn du aner.

 

 

Arbeidsutvalget i FO Vestfold og Telemark

Oddvar Gran

Linda Pettersen

Vidar B Byholt

Mona  Mathisen