Gratulerer med kvinnedagen 8 mars!

Mange tror kanskje at denne dagen har gått ut på dato, og at vi i Norge har nådd målet om full likestilling mellom kjønnene. I Norge har vi nådd langt, men er ikke helt i mål.

Det skal jeg begrunne med noen stikkord:

  • Likelønn. Vi er fortsatt ikke i mål, og gjennom det siste året har forskjellene økt ytterligere mellom kjønnene. For hver 100 -lapp mennene tjener, tjener kvinner i underkant av kr. 87,-

FO har vært pådriver for at alle offentlige etater og store bedrifter aktivt må forholde seg til ARP. (Aktivitets og redegjørelsesplikten) Nok applaus nå. Uten likelønn blir det ikke full likestilling.

  • Me too-bevegelsen. Seksuell trakassering og seksuell vold har eksistert i alle år og hindret mange kvinner i å nå målene sine karrieremessig. Takket være noen modige kvinner som sto frem i det offentlige, har dette nå blitt belyst og kraftig slått ned på.

FO sier ja til samtykkelov og nei til skjult maktmisbruk.

  • Vold, voldtekt og drap på kvinner. Det er fortsatt en stor overvekt av kvinner (med barn) som lever i voldelige forhold med sine partnere. Noen blir drept før de kommer seg ut av forholdet, til tross for at de bærer voldsalarm. Vi krever at voldsutøver bærer voldsalarm, ikke den voldsutsatte kvinnen. I koronatiden er det spesielt viktig at vi bryr oss. Volden er der selv om den ikke synes. Bry deg og spør dersom du har mistanker om at noen utsettes for vold.
  • Fortsatt forsvar av abortloven. Fri abort sikrer kvinners selvbestemmelse over egen kropp og betyr i praksis frihet og likestilling for alle. Men abortloven kan endres, og vi må huske at denne kampen ikke er vunnet for alltid. Som eksempel på dette, kan vi nevne Kr.f. og Høyre i kampen om regjeringsplass der abortloven ble brukt som forhandlingskort for regjeringsmakt.
  • Internasjonal kvinnekamp. Strukturell, kulturell og religiøs undertrykking av kvinner må bekjempes. Barneekteskap bør forbys. FO stiller seg solidarisk med kvinner i alle land som blir utsatt for undertrykking og tvang.
  • Krig og klimaendringer raserer menneskers levekår. Dette truer menneskers livsgrunnlag, og spesielt kvinner og barns trygghet  I Krigene i Rwanda, på Balkan, DR Kongo og delvis i Sudan og Syria blir voldtekt av kvinner og barn brukt som strategi i krigsområder. FO vil fortsette å sette søkelys på dette.

FO ønsker å øke bevisstheten og kunnskapen om at rike land må yte mer for at fattige land i verden også skal kunne utvikle seg på i tråd med FN`s mål for bærekraftutvikling. 

                                            God 8 mars til alle!

FO Vestfold og Telemark.

Oddvar Gran, fylkesleder.

Mona S. Mathisen, nestleder.

Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer, velferdsvitere og vernepleiere