Det er ingen tvil om at vi trenger flere vernepleiere i Norge. Mangelen på vernepleiere fører til dårligere omsorg for mennesker med funksjonsnedsettelser, og økt stress og utbrenthet blant ansatte innen omsorgssektoren.


FO er fagforeningen for sosialarbeidere, og organiserer barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. FO har utarbeidet en rapport som viser at det mangler minst 20000 vernepleiere bare i tjenester til utviklingshemmede. Vernepleiere er den yrkesgruppen som har spesialkompetanse på utviklingshemming. FO Vestfold og Telemark er bekymret for utviklingen, og henstiller til politikerne å ta dette på alvor.


Utdanningen er populær, men det tas inn for få studenter. Samtidig går det mange ufaglærte og fagarbeidere ute i tjenestene som har jobbet i mange år. De fleste har de grunnleggende evnene som kreves i arbeid med mennesker, og ikke minst et sterkt ønske om å jobbe i tjenester for utviklingshemmede. De har derimot ikke noen praktisk mulighet til å tilegne seg den formelle vernepleierkompetansen. Mange har ikke gode nok karakterer fra videregående til å komme inn, og har ikke mulighet til å kombinere jobben sin med studier ved siden av.


Det finnes en mulighet for å søke på realkompetanse, men denne krever at man ikke har studiekompetanse. Det vil si at alle som har studiekompetanse, men ikke høyt nok karaktersnitt til å komme inn på vanlig opptak, faller utenfor.


Hvis vi ønsker å få hevet vernepleierdekningen i tjenester for utviklingshemmede, som ellers ligger under ti prosent i snitt pr. i dag, er den klart beste strategien å tilby utdanning til de menneskene som allerede jobber innen tjenestene, men som mangler formell kompetanse.


For å kunne gi vernepleierdekningen i tjenestene et stort løft, mener FO Vestfold og Telemark at:

• Det må etableres flere studieplasser for vernepleiere, både fulltid og deltid.
• Det bør være øremerkede plasser til de som søker med realkompetanse.
• Det må legges til rette for et samarbeid mellom studiested og arbeidsgivere slik at man kan kombinere studie med arbeid. Dette må også gjelde for de som arbeider i turnusordninger.
• Politikerne må sørge for at utdanningen er attraktiv og tilgjengelig. Det bør etableres tilskuddsordninger til kommunene som ønsker å heve kompetansen i sine tjenester til personer med utviklingshemming.
• Lønns- og arbeidsforholdene for vernepleiere må bli bedre, både for å rekruttere flere, men også for å bidra til at de som allerede jobber innenfor faget blir værende.


Dette vil bidra til bedre omsorg for mennesker med funksjonsnedsettelser og til at ansatte innen omsorgssektoren får bedre arbeidsforhold.


Hilsen profesjonsutvalget for vernepleiere i FO