Det er fint å ha politikere som Kjetil Olsen som følger med og varsler når det er bekymring for ungdom i kommunen. I Sandefjords blad 12.02.20 roper han et varsko: Han er redd det vil komme dødsfall blant ungdommen som følge av bruk av narkotiske stoffer hvis vi ikke gjør noe.  I en interpellasjon i kommunestyret etterspør han hvilke grep kommunen vil ta grep for å hindre spredning av narkotika på ungdomsskolene i Sandefjord.

I 2018 kartla Utekontakten i Tønsberg hvordan vi kan nå ungdom, som ruser seg, med rett hjelp tidlig nok. Ungdom, fagfolk og foreldre svarte på undersøkelsen. Resultatene i undersøkelsen «Under radaren» viser at:

Ungdom vil ha voksne å snakke med på skolen og i sentrum. Voksne som er tilgjengelig, kjenner til ungdomsmiljøene og de utfordringer ungdommen møter.

Ungdom vil at lærere, foreldre, helsepersonell og andre som treffer ungdom få økt kunnskap om og forståelse av ungdoms rusbruk.

Voksne fagfolk vil at tverrfaglige samarbeid forbedres og tiltakene blir tilgjengelige. Lærere vil ha noen å drøfte bekymring med på skolen. Skolen vil ha andre fagfolk inn i skolen for å bidra til en trygg og god skolehverdag.

Vi har alle ansvar for å skape trygge inkluderende lokalsamfunn. I tillegg er det vesentlig med voksne fagpersoner som jobber spesielt med forebyggende ungdomsarbeid. Forebyggende arbeid må skje der ungdom er, på skolen og på fritida. Ungdommen trenger voksne som kjenner ungdomsmiljøene og hjelpeapparatet. De som forebygger må kjenne til folka i miljøene og se når folk er i ferd med å gå inn i destruktive miljøer.

I Norge har vi et velfungerende politi, det gir oss trygghet, men politiet alene kan ikke bekjempe rus, vold og utenforskap. Vi har mange og gode hjelpetiltak for mennesker som faller utenfor samfunnet, men tiltakene når ikke alle.  På skolene er det nødvendig med miljøterapeuter som ser unge som sliter og kjenner miljøene. Utenfor skolen trengs det utekontakter som er tilgjengelig for de ungdommene som ikke selv oppsøker hjelpeapparatet. Utekontakten er tilstede på arenaer hvor unge mennesker er, snakker med dem, blir kjent med dem og tilbyr alternativer til destruktive handlinger og miljøer. Når problemene øker, er det oppsøkende sosiale arbeidet viktigere enn noen gang. Utekontakter kan fortelle om hva som skjer i ungdomsmiljøene slik de gjør gjennom rapporten «Under radaren». Denne kunnskapen er viktig for å kunne opprette gode forebyggende tiltak.

Lærer, miljøterapeuter, utekontakt, helsesøster, foreldre, barnevern og politi kan sammen være et lag rundt skolen og de unges fritidsarenaer, slik skaper vi en trygg og god kommune. Godt forebyggende arbeid må til for å skape trygge oppvekstmiljøer for ungdommene våre.  

Det er på tide å handle. Vi må ta vare på ungdommene.