Regjeringen har startet arbeidet med å utrede tiltak for å forhindre plastforurensing. Ett av forslagene som vurderes er å forby unødig engangsplast. Med flere Afrikanske og Europeiske land sine forbud mot engangsplast, er det på høy tid at Norge tar sin del av ansvaret og forbyr salg av engangsplast – og det haster.  

Plastforsøpling er en av de største miljøutfordringene i verden i dag. Det er et globalt problem som får store konsekvenser for dyreliv og mennesker. Ifølge World Economic Forum kan det være mer plast enn fisk i havet innen 2050 dersom dagens utvikling fortsetter. 

Hvert år produseres 300 tonn plast. Halvparten av dette benyttes kun én gang. Majoriteten av all plast i havet kommer fra land og fra menneskene som benytter seg av plasten. Menneskers forsøpling av havet medfører et truet dyreliv. Fisk og dyreliv fanges av plasten og drukner, eller forveksler plast med mat og sulter som følge av at fordøyelsessystemet ikke bryter ned plasten de har inntatt. Når plasten havner i havet, tar det flere hundre år før den brytes ned. Imidlertid forsvinner den ikke, men brytes ned til mikroplast. Det betyr at selv om vi ikke lenger kan skimte plasten i havet, så finnes den der fortsatt. 

Menneskets uforsvarlige bruk og håndtering av plast vil i fremtiden kunne få store konsekvenser for våre egne liv og helse når plasten vi forbruker blir en del av næringskjeden. I fremtiden kan fisken på middagsbordet vårt inneholde høye verdier av mikroplast.

Engangsartikler av plast er en stor del av plastforurensingen. Et forbud mot engangsplast er et viktig første steg i kampen mot forsøpling av havet og utryddelsen av dyrelivet. FO-Studentene mener at en utredning av et mulig forbud ikke er tilstrekkelig. FO-Studentene mener at regjeringen må se til andre land som har en større offensiv i kampen mot plastforurensing, og handle nå.

FO-Studentene krever at:

  • Regjering og stortinget vedtar forbud mot engangsplast

  • Regjeringen setter en dato for når engangsplast skal være faset ut