Våre studenter forteller om en opplevelse av at det er for stor variasjon i utdanningene fra et studiested til et annet. Utdanninger som egentlig skal kvalifisere for yrke innen samme felt oppleves som så forskjellige at det på mange måter eksisterer mange av hver BSV-utdanning og ikke en helhetlig profesjonsutdanning; hvor en barnevernspedagog fra Harstad er for ulik en barnevernspedagog fra Oslo. Dette kommer også fram i NOKUT sin siste rapport om utdanningene våre.

FO-Studentene mener at selv om det vil være viktig at hver enkelt utdanningsinstitusjon har et visst handlingsrom, må man være varsom i å åpne dette for mye. Et for stort handlingsrom i forhold til lokale tilpasninger vil skape for store forskjeller i hvordan utdanningene organiseres på de forskjellige institusjonene. Vi ønsker muligheten for mobilitet i studiet, og at studiene dermed må være lagt opp på en slik måte at det vil være mulig å bytte utdanningsinstitusjon uten å måtte gå et år eller semester om igjen.

 

FO-Studentene krever at:

  • det er jobbes for å sikre en likhet i progresjon av utdanningene på de ulike utdanningsinstitusjonene.
  • studenter skal kunne bytte utdanningssted i løpet av utdanningen uten å måtte gå år om igjen.