Under fylgjer ei oversikt over dei som sit i utvalet.

(Vi tek atterhald om at listene ikkje alltid er oppdaterte)

Verv Namn Mobil Epost
Sosionom      
Profesjonsfagleg ansvarleg Magny Haugen - nestleiar 91884923

magny.haugen@forde.kommune.no

magnyhaugen@yahoo.no

  Hege Liljedahl   Hege.liljedahl@sognapost.no
 

 

Tanja Strandheim

90265003

anjat76@outlook.com

Tanja.strandheim@helse-forde.no

Barnevernspedagog      
Profesjonsfagleg ansvarleg May Terese Seglem 95735325 May.terese.seglem@ardal.kommune.no
  Randi B Hatlem 91564079 Randi.bente.hatlem@helse-forde.no
  Tone Otterlei 97041303 Tone.otterlei@forde.kommune.no
Vernepleiar      
Profesjonsfagleg ansvarleg Lill Randi Røyrvik- leiar 97146816

Lill.randi.royrvik@naustdal.kommune.no

liraroervik@gmail.com

  Ann Renate Mulehamn 95088903

 

ann.renate.mulehamn@forde.kommune.no

  Siv Aspeseter 41403325 aspesete@online.no