Internasjonalt utvalg er et rådgivende utvalg, jamfør vedtektene § 11.6.3.

Medlemmer til Internasjonalt utvalg FO Vestland ble valgt på årsmøte 10.mars 2020 for årsmøteperioden 2020-2022 . Her finner du mandat for utvalget.

Leder
Mohamad Mehdi
Mobil: 46618955
epost

Medlem

 • Silje Kroken 
  epost
 • Solveig Nilsen
  epost
 • Peter Magnus
  epost
 • Ingvild Sperrevik       
  epost
 • Vivian Tvinnereim       
  epost
 • Wilhelmina Jansen
  epost