Profesjonsfaglig utvalg for sosionomer er hjemlet i vedtektene § 11.6.4 

Medlemmer til Profesjonsfaglig utvalg Sosionomer FO Vestland ble valgt på årsmøte 10.mars 2020 for årsmøteperioden 2020-2022 . Her finner du mandat for utvalget, som også ble vedtatt på årsmøte.

Leder
Lene Fauskanger
Mobil: 90977626
epost

Medlemmer: