Profesjonsfaglig utvalg for vernepleiere er hjemlet i vedtektene § 11.6.4 

Medlemmer til Profesjonsfaglig utvalg Vernepleiere FO Vestland ble valgt på årsmøte 10.mars 2020 for årsmøteperioden 2020-2022 . Her finner du mandat for utvalget, som også ble vedtatt på årsmøte.

Leder
Siv Aspeseter
Mobil: 41403325
epost

Medlemmer: