Profesjonsfaglig utvalg for vernepleiere er hjemlet i vedtektene § 11.6.4 

Medlemmer til Profesjonsfaglig utvalg Vernepleiere FO Vestland ble valgt på årsmøte 10.mars 2020 for årsmøteperioden 2020-2022 . Her finner du mandat for utvalget, som også ble vedtatt på årsmøte.Medlemmer:

 • Anita Linda P.  Almskår
  epos
 • Erik Birkeland - Leder
  epost
 • Ola Utheim
  epost
 • Ida Sekkingstad
  epost
 • Stian Kalleland
  epost
 • Bjarte Vatlestad
  epost
 • Anne-Linn Sekkingstad
  epost