Tariffpolitisk utvalg er et rådgivende utvalg, jamfør vedtektene § 11.6.3.

Medlemmer til Tariffpolitisk utvalg FO Vestland ble valgt på årsmøte 10.mars 2020 for årsmøteperioden 2020-2022 . Her finner du mandat for utvalget.

Leder
Bente Owre
Mobil: 46664095
epost
Medlemmer