Valgkomiteen er hjemlet i vedtektene § 11.6.2 

Medlemmer til Valgkomitè FO Vestland ble valgt på årsmøte 10.mars 2020 for årsmøteperioden 2020-2022 . Her finner du mandat for utvalget.

Leder
Eva Aarskog
Mobil: 41417802
epost

Medlemmer