Har du lyst å melde fra til valgkomiteen om at du ønsker et verv, eller vil du spille inn andre kandidater?
Da kan du laste ned dette skjema (DOC, 51KB) og sende til leder av utvalget, eller du kan selvsagt ringe en i utvalget og slå av en prat. Råd og utvalg blir supplert fortløpende dersom det er behov for det. Ellers er det årsmøte i avdelingen hvor de fleste valg gjøres. Neste årsmøte er våren 2020.

Beretning fra valgkomite,årsmøteperioden 2016-2018 (DOCX, 14KB)

Mandat for valgkomiteen. (DOCX, 19KB)

 Medlemmer av valgkomiteen;

Eva Aarskog leder - B eva-aar@online.no 41417802
Silje Kristin Maurstad Medlem - V siljemaur@gmail.com 95722119
Irene Almeland Medlem - S irene.almeland@gmail.com 93245698
Inger Johanne Haugen (leder 1.vara - B ingerjohanne.haugen@hotmail.com 95242594
Elisabeth Jacobsen 2.vara - S elisabeth.jacobsen@helse-bergen.no 90415433
Frode Aase-Nilsen 3 vara - V frodeaan@gmail.com 41104013