Valgkomitè 2020 – 2022:  

Leder: Sissel Viken, vpl. Romsdal (valgt på årsmøtet 6.5.21)  

2. Merethe Aas, sos, Nordmøre (valgt i rep.skap 15.4.21) 

3. Helga Iren Kvien, bvp, Sunnmøre (valgt i rep.skap 15.4.21)