Sissel Viken, sissel.viken@molde.kommune.no, tlf. 415 02 882

Bente Oddny Sørvik, bente.oddny.sorvik@tingvoll.kommune.no, tlf. 982 22 482