Under fylgjer ei oversikt over dei som sit i valkomiteen.

(Vi tek atterhald om at listene ikkje alltid er oppdaterte)

Verv Namn Mobil Epost
Sosionom Tanja Strandheim 90265003 tanja.strandheim@helse-forde.no
       
vara      
Barnevernpedagog      
  Randi Hatlem 91564079 Randi.bente.hatlem@helse-forde.no
vara      
Vernepleie Solveig Kristine Aas    
       
vara Lone Mølmesdal Aaberg 91329436