Dark Overlay

Veiledning

Årsmøtet 2011 vedtok et handlingsprogram som gjør veiledning til et viktig satsningsområde for FO Buskerud. "Tid til veiledning og kritisk og etisk refleksjon er sentralt for våre medlemmer, både for å utvikle egen kompetanse og forebygge utbrenthet og sekundærtraumatisering. FO Buskerud skal synliggjøre viktigheten av faglig veiledning, og undersøke muligheten for at alle medlemmer kan få tilbud om gruppeveiledning", heter det blant annet her. Her finner du mer informasjon om veiledernettverket vårt, "Prosjekt veiledning" og du finner liste over godkjente veiledere som er tilgjengelige for veiledningsoppdrag. Se menyvalg til venstre for mer informasjon!