Søk

Du er her:

Vernepleieren

Vernepleierne er både helse- og sosialarbeidere.

Vernepleierutdanningen har sin forankring i en helhetlig integrert kompetanse basert på helsefag, sosialfag, juss, pedagogikk og psykologi. Vernepleiere er autorisert helsepersonell med legemiddelhåndteringskompetanse.

Vernepleie er den eneste profesjonsutdanning som retter seg mot personer med utviklingshemning og andre med kognitive funksjonsnedsettelser. Vernepleiere har kunnskap om hvordan legge til rette for å bistå personer med ulike fysiske-, sosiale- og kognitive utfordringer.

Vernepleiere arbeider i dag på mange felt. Kunnskapsgrunnlaget er utviklet gjennom arbeid med personer med utviklingshemning og er i stor grad knyttet til dagliglivets gjøremål. Vernepleiefaglig kompetanse er viktig i hjemmebaserte tjenester, innenfor spesialisthelsetjenester, i skole, eldreomsorg, psykisk helsearbeid, rusomsorg, barnevernstjenester og flyktningtjenester for å nevne noen.

 

Om vernepleierens helsefagkompetanse

Det er flere som er usikre på vernepleierens helsefagkompetanse. FO får stadig henvendelser fra vernepleiere selv, men også andre profesjoner, ledere ol. 

Dette er de fire mest vanlige områdene vi får spørsmål om

 • hva kan vernepleiere uføre av medisinskfaglige prosedyrer og hva dekker vernepleiernes medisinskfaglige kompetanse?
 • har de legemiddelkompetanse, gjelder den overfor alle mennesker, i alle tjenester?
 • hva ligger i § 4 forsvarlighet, i helsepersonelloven og hva betyr autorisasjon?
 • kan vernepleiere ha ansvarsvakter, bakvakter eller tilsvarende stillinger i tjenester der det ofte i utlysninger etterspørres sykepleierfaglig kompetanse?  .

For mer info last ned FO notat om vernepleierens helsefagkompetanse.

 • Utlysning av fagstipend for vernepleiere 2019

  27.11.2018

  Er du vernepleier og medlem i Fellesorganisasjonen (FO), kan du søke om fagstipend. Profesjonsrådet for vernepleiere ønsker med dette å bidra til å styrke, synliggjøre og videreutvikle vernepleierens kompetanse.

 • Kompetanseprofil - Vernepleiere i demensomsorgen

  29.06.2018

  Profesjonsrådet for vernepleiere (PRV) er stolte av å få presentere en helt ny kompetanseprofil «vernepleiere i demensomsorgen».

 • Høringssvar på forslag til nasjonale retningslinjer for helse - og sosialfagutdanninger – Vernepleierutdanningen

  29.06.2018

  FO har avgitt høringssvar på forslag til nasjonale retningslinjer for helse - og sosialfagutdanninger – vernepleierutdanningen. Utvikling av utdanningen er viktig, og vi har et ansvar til å bidra til samsvar mellom utdanningenes innhold og behovene i tjenestene.

 • Nytt hefte "Om vernepleieryrket"

  01.12.2017

  Profesjonsrådet for vernepleiere (PRV) er stolte av å få presentere en helt ny brosjyre «om vernepleieryrket».

 • Høring Helse- og omsorgskomiteen 30.10.17

  31.10.2017

  Marit Selfors Isaksen fra forbundsledelsen i FO og er leder for profesjonsrådet for vernepleiere i FO, snakket til helse- og omsorgskomiteen om tjenester til personer med utviklingshemning og manglende oppfølging i statsbudsjettet for 2018.

 • Utlysning av fagstipend for vernepleiere høsten 2017

  23.06.2017

  Er du vernepleier og organisert i Fellesorganisasjonen (FO), kan du nå søke om et fagstipend. Profesjonsrådet for vernepleiere ønsker med dette å bidra til å styrke, synliggjøre og videreutvikle vernepleierens kompetanse. Ikke alle stipendmidlene ble fordelt i hovedtildelingen i februar, så dere får her en helt ny mulighet.

 • FO på europeisk sosialarbeiderkonferanse

  01.06.2017

  Årets europeiske sosialarbeiderkonferanse gikk av stabelen denne uka i Reykjavik på Island. Norge og Fellesorganisasjonen (FO) var godt representert både blant forelesere og blant deltakerne.

 • En skole og et arbeidsliv for alle

  20.06.2016

  FO har høye forventninger til at Rettighetsutvalget leverer konkrete forslag på tiltak som vil sikre grunnleggende rettigheter til personer med utviklingshemning. Vi forventer at tiltakene blir fulgt opp med effektive virkemidler for full inkludering. Vi forventer at Rettighetsutvalget foreslår tiltak som utfordrer våre holdninger og etablerte tankemønstre, og gir muligheter som utgjør en forskjell, særlig på områdene skole og arbeid.

 • Medlemmer på dispensasjon kan få fagstipend

  14.06.2016

  FO-medlemmer på dispensasjon kan få fagstipend. Det vedtok landsstyret i dag tirsdag, etter at Kongressen i fjor ba om en gjennomgang av FOs stipendordninger. I tillegg inviteres landsmøtet i 2019 til å gjøre endringer av kriteriene for Olav Knudsens minnestipend.

 • Høringssvar - Europakommisjonens forslag til direktiv om tilgjengelighet til varer og tjenester for personer med funksjonsnedsettelse.

  10.06.2016

  Barne- og likestillingsdepartementet har hatt EU-kommisjonens forslag til nytt EU-direktiv om tilgjengelighet til varer og tjenester for personer med funksjonsnedsettelser, på høring. Direktivforslaget omhandler blant annet tilgjengelighet til e-handel, finansielle tjenester, telefonitjenester, transporttjenester og audiovisuelle medietjenester.

Viser fra 1 til 10 av totalt 233 artikler

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2018 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning