Søk

Du er her:

Vernepleieren

Vernepleierne er både helse- og sosialarbeidere.

Vernepleieren er en viktig yrkesgruppe i tjenestene til mennesker med kognitive funksjonsnedsettelser. De er utdannet for å drive miljøarbeid og habiliterings- og rehabiliteringsarbeid sammen med mennesker med fysiske, psykiske og/ eller sosiale funksjonsvansker.

Vernepleieren tar utgangspunkt i den enkeltes ressurser gjennom å tilrettelegge for utvikling, forebygge funksjonsvikt og fremme økt livskvalitet.

Vernepleieren arbeider særlig innenfor tjenestene til personer med utviklingshemming, blant annet i kommunale hjemmetjenester, dagtilbud eller i spesialisthelsetjenesten.

Vernepleieren arbeider også i rusomsorgen, psykisk helsevern, eldreomsorgen, omsorgen for personer med fysisk funksjonshemning og i ulike deler av skole- og undervisningssektoren. Vernepleiere er autorisert helsepersonell som ivaretar legemiddelhåndtering.

 

 • Utlysning av fagstipend for vernepleiere 2017

  04.10.2016

  Er du vernepleier og organisert i Fellesorganisasjonen (FO), kan du nå søke om et fagstipend. Profesjonsrådet for vernepleiere ønsker med dette å bidra til å styrke, synliggjøre og videreutvikle vernepleierens kompetanse.

 • FO støtter forskning på rekruttering av unge og kvinner til vernepleieryrket

  11.08.2016

  Professor Oddvar Hollup og Høgskolelektor Fred Tore Henriksen, Institutt for Sosialfag ved Høgskolen i Sørøst Norge, har tidligere fått støtte fra FO til forskning om Menn i Vernepleieryrket, motivasjoner for valg av utdanning og yrke. De utvider prosjektet til forskning om hvilke forhold som bringer unge og kvinner inn i Vernepleieryrket og FO støtter også dette prosjektet. All kunnskap knyttet til rekruttering til vernepleieryrket er viktig for FO sier FO`s nestleder Marianne Solberg Johnsen.

 • En skole og et arbeidsliv for alle

  20.06.2016

  FO har høye forventninger til at Rettighetsutvalget leverer konkrete forslag på tiltak som vil sikre grunnleggende rettigheter til personer med utviklingshemning. Vi forventer at tiltakene blir fulgt opp med effektive virkemidler for full inkludering. Vi forventer at Rettighetsutvalget foreslår tiltak som utfordrer våre holdninger og etablerte tankemønstre, og gir muligheter som utgjør en forskjell, særlig på områdene skole og arbeid.

 • Medlemmer på dispensasjon kan få fagstipend

  14.06.2016

  FO-medlemmer på dispensasjon kan få fagstipend. Det vedtok landsstyret i dag tirsdag, etter at Kongressen i fjor ba om en gjennomgang av FOs stipendordninger. I tillegg inviteres landsmøtet i 2019 til å gjøre endringer av kriteriene for Olav Knudsens minnestipend.

 • Høringssvar - Europakommisjonens forslag til direktiv om tilgjengelighet til varer og tjenester for personer med funksjonsnedsettelse.

  10.06.2016

  Barne- og likestillingsdepartementet har hatt EU-kommisjonens forslag til nytt EU-direktiv om tilgjengelighet til varer og tjenester for personer med funksjonsnedsettelser, på høring. Direktivforslaget omhandler blant annet tilgjengelighet til e-handel, finansielle tjenester, telefonitjenester, transporttjenester og audiovisuelle medietjenester.

 • Ny ansvarlig redaktør for Vernepleierportalen

  07.06.2016

  Rolf Magnus Grung blir ny redaktør for Vernepleierportalen. Grung, som er utdannet vernepleier, tiltrer når FO overtar og viderefører driften fra 1.august. - FO og profesjonsrådet for vernepleiere ønsker redaksjonen lykke til, sier Marianne Solberg Johnsen, nestleder og leder for vernepleierne i FO.

 • FO etterlyser tiltak for utviklingshemmede

  13.05.2016

  Tiltak for å bedre mulighetene for arbeid og arbeidsrettet aktivitet for utviklingshemmede har ikke fått plass i revidert statsbudsjett. - Regjeringen har stort fokus på arbeid og tiltak for å få flere i arbeid, men disse tiltakene omfatter ikke personer med utviklingshemming. Dette er dessverre ikke uventet, sier forbundsleder Mimmi Kvisvik.

 • NAV ga Celina penger hun ikke hadde krav på

  19.11.2015

  Fire år senere mener NAV at hun har opptrådt grovt uaktsom og krever tilbake over 600.000 kr. - De vet ikke hva de gjør med folk, vet du, sier Celina Sjøberg (42) med tårer i øynene.

 • Offentlig sektor - behov for nye løsninger

  18.11.2015

  Meninger, markedstenkning, måling, veiing og overdreven kontrolltenkning har lenge preget offentlig sektor i Norge. Det gjelder spesielt innen helse og omsorg.

 • Sju ansatte i bofellesskap var ruset - nå er de suspendert og politianmeldt. Alvorlig sak i Lunner kommune.

  13.11.2015

  Sju ansatte i Lunner kommune er politianmeldt for rus og suspendert fra sine stillinger. Det skjer etter at kommunen startet interne undersøkelser og tok urinprøve av ansatte i forbindelse med en bekymringsmelding.

Viser fra 1 til 10 av totalt 231 artikler

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 02380 | kontor@fo.no

Hurtiglenker

@ FO 2017 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning