Søk

Du er her:

Vernepleieren

Vernepleierne er både helse- og sosialarbeidere.

Vernepleieren er en viktig yrkesgruppe i tjenestene til mennesker med kognitive funksjonsnedsettelser. De er utdannet for å drive miljøarbeid og habiliterings- og rehabiliteringsarbeid sammen med mennesker med fysiske, psykiske og/ eller sosiale funksjonsvansker.

Vernepleieren tar utgangspunkt i den enkeltes ressurser gjennom å tilrettelegge for utvikling, forebygge funksjonsvikt og fremme økt livskvalitet.

Vernepleieren arbeider særlig innenfor tjenestene til personer med utviklingshemming, blant annet i kommunale hjemmetjenester, dagtilbud eller i spesialisthelsetjenesten.

Vernepleieren arbeider også i rusomsorgen, psykisk helsevern, eldreomsorgen, omsorgen for personer med fysisk funksjonshemning og i ulike deler av skole- og undervisningssektoren. Vernepleiere er autorisert helsepersonell som ivaretar legemiddelhåndtering.

 

 • Utlysning av fagstipend for vernepleiere høsten 2017

  23.06.2017

  Er du vernepleier og organisert i Fellesorganisasjonen (FO), kan du nå søke om et fagstipend. Profesjonsrådet for vernepleiere ønsker med dette å bidra til å styrke, synliggjøre og videreutvikle vernepleierens kompetanse. Ikke alle stipendmidlene ble fordelt i hovedtildelingen i februar, så dere får her en helt ny mulighet.

 • FO på europeisk sosialarbeiderkonferanse

  01.06.2017

  Årets europeiske sosialarbeiderkonferanse gikk av stabelen denne uka i Reykjavik på Island. Norge og Fellesorganisasjonen (FO) var godt representert både blant forelesere og blant deltakerne.

 • En skole og et arbeidsliv for alle

  20.06.2016

  FO har høye forventninger til at Rettighetsutvalget leverer konkrete forslag på tiltak som vil sikre grunnleggende rettigheter til personer med utviklingshemning. Vi forventer at tiltakene blir fulgt opp med effektive virkemidler for full inkludering. Vi forventer at Rettighetsutvalget foreslår tiltak som utfordrer våre holdninger og etablerte tankemønstre, og gir muligheter som utgjør en forskjell, særlig på områdene skole og arbeid.

 • Medlemmer på dispensasjon kan få fagstipend

  14.06.2016

  FO-medlemmer på dispensasjon kan få fagstipend. Det vedtok landsstyret i dag tirsdag, etter at Kongressen i fjor ba om en gjennomgang av FOs stipendordninger. I tillegg inviteres landsmøtet i 2019 til å gjøre endringer av kriteriene for Olav Knudsens minnestipend.

 • Høringssvar - Europakommisjonens forslag til direktiv om tilgjengelighet til varer og tjenester for personer med funksjonsnedsettelse.

  10.06.2016

  Barne- og likestillingsdepartementet har hatt EU-kommisjonens forslag til nytt EU-direktiv om tilgjengelighet til varer og tjenester for personer med funksjonsnedsettelser, på høring. Direktivforslaget omhandler blant annet tilgjengelighet til e-handel, finansielle tjenester, telefonitjenester, transporttjenester og audiovisuelle medietjenester.

 • NAV ga Celina penger hun ikke hadde krav på

  19.11.2015

  Fire år senere mener NAV at hun har opptrådt grovt uaktsom og krever tilbake over 600.000 kr. - De vet ikke hva de gjør med folk, vet du, sier Celina Sjøberg (42) med tårer i øynene.

 • Offentlig sektor - behov for nye løsninger

  18.11.2015

  Meninger, markedstenkning, måling, veiing og overdreven kontrolltenkning har lenge preget offentlig sektor i Norge. Det gjelder spesielt innen helse og omsorg.

 • Sju ansatte i bofellesskap var ruset - nå er de suspendert og politianmeldt. Alvorlig sak i Lunner kommune.

  13.11.2015

  Sju ansatte i Lunner kommune er politianmeldt for rus og suspendert fra sine stillinger. Det skjer etter at kommunen startet interne undersøkelser og tok urinprøve av ansatte i forbindelse med en bekymringsmelding.

 • Må vente i over seks år på egen bolig

  11.11.2015

  - Tragisk, sier fylkeslegen i Trondheim, Steinar Johnsen, om den lange ventetiden på boliger til utviklingshemmede. 31 utviklingshemmede står på liste for å få bolig i Trondheim, og noen av de har ventet så lenge som seks år.

 • Hvorfor må helsevesenet ikke privatiseres?

  06.11.2015

  Historien viser at mer privat helsetjeneste verken gir helsegevinst, økt tilgjengelighet eller kvalitet. Derimot er det risiko for at skattebetalernes penger havner i et skatteparadis.

Viser fra 1 til 10 av totalt 228 artikler

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 02380 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2017 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning