Søk

Du er her:

Vernepleieren

Vernepleierne er både helse- og sosialarbeidere.

Vernepleieren er en viktig yrkesgruppe i tjenestene til mennesker med kognitive funksjonsnedsettelser. De er utdannet for å drive miljøarbeid og habiliterings- og rehabiliteringsarbeid sammen med mennesker med fysiske, psykiske og/ eller sosiale funksjonsvansker.

Vernepleieren tar utgangspunkt i den enkeltes ressurser gjennom å tilrettelegge for utvikling, forebygge funksjonsvikt og fremme økt livskvalitet.

Vernepleieren arbeider særlig innenfor tjenestene til personer med utviklingshemming, blant annet i kommunale hjemmetjenester, dagtilbud eller i spesialisthelsetjenesten.

Vernepleieren arbeider også i rusomsorgen, psykisk helsevern, eldreomsorgen, omsorgen for personer med fysisk funksjonshemning og i ulike deler av skole- og undervisningssektoren. Vernepleiere er autorisert helsepersonell som ivaretar legemiddelhåndtering.

 

 • Utviklingshemmedes rettigheter

  08.09.2015

  Norsk forbund for utviklingshemmede i Rauma var sist høst og gjennom våren i år engasjert i å ivareta de utviklingshemmede rettigheter til voksenopplæring. Bakgrunnen for engasjementet var rådmannens forslag til kutt på kr. 400.000,-.

 • Gjøvik-folk sier ja til private sykehjem

  08.09.2015

  Konkurranseutsetting av helse- og omsorgstjenester. Gjøvikenserne er åpne for at private firmaer skal kunne tilby sykehjemsplass i byen.

 • Fikk ikke gå på Return-konsert

  08.09.2015

  Har ikke vi også rett på fritidsaktiviteter? Sara og jeg ville gå på gratiskonserten med Return, men det var ikke personale til å følge oss. Slik er det også på lørdager.

 • Utøvelse av tvang og makt

  01.09.2015

  En del av helse og omsorgsloven omhandler tvang og makt overfor psykisk utviklingshemmede. I Kapittel 9 er det gitt rom for forskjellige tolkninger av loven.

 • Nå nettbasert kurs om "Kropp, identitet og seksualitet" rettet mot ungdommer med forståelsesvansker

  31.08.2015

  De vanlige informasjonskildene om pubertet, kjærester og seksualitet er ikke selvfølgelig tilgjengelig og forståelig for den som har en funksjonsnedsettelse. Misforståelser kan gi opphav til ubehagelige situasjoner for ungdommene i den mest sårbare av livets faser, ungdomstiden.

 • Fylkeslege slår alarm: Tilbud til utviklingshemmede barn uforsvarlig

  21.08.2015

  ** Rapport: Omsorgssenter sviktet på viktige punkter ** Aberia-direktør beklager Etter å ha avdekket en rekke alvorlige avvik ved det private omsorgssenteret Aberia Samson i Nittedal forteller fylkeslege Petter Schou at det er vanskelig å føre tilsyn med slike institusjoner.

 • Kan bli første kommunepolitikar med Downs syndrom

  21.08.2015

  Runar Søreide Skogedal stiller til val for SV. Han kan bli den første med Downs syndrom i eit kommunestyre.

 • Må bevise at Elise (8) fortsatt har Downs

  19.08.2015

  Aurskog: Åshild Ringsbu tok til tårene da hun åpnet brevet som ba henne dokumentere at datteren fortsatt har Downs Syndrom.

 • Ny rapport foreslår kutt til eldre og utviklingshemmede

  19.08.2015

  Bergen kommune bruker for mye penger på helse og omsorg, konkluderer en ny rapport. Konsulentene anbefaler «mindre rause» ordninger.

 • Valgdagen også for utviklingshemmede!?

  19.08.2015

  Det er snart valg og også personer med utviklingshemming bør oppfordres til å benytte stemmeretten sin. Vi vet lite om hvor mange personer med utviklingshemming som benytter stemmeretten sin her til lands. Internasjonale studier indikerer at den er svært lav sammenlignet med personer som ikke har en utviklingshemming. Imidlertid er det flere forhold vi kan gjøre noe med for å nettopp å hjelpe personer med utviklingshemming til å benytte sine rettigheter.

Viser fra 51 til 60 av totalt 230 artikler

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2017 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning