Søk

Du er her:
  • Forsiden
  • Profesjonene
  • Vernepleiere
  • Høringssvar - Europakommisjonens forslag til direktiv om tilgjengelighet til varer og tjenester for personer med funksjonsnedsettelse.

Høringssvar - Europakommisjonens forslag til direktiv om tilgjengelighet til varer og tjenester for personer med funksjonsnedsettelse.

Barne- og likestillingsdepartementet har hatt EU-kommisjonens forslag til nytt EU-direktiv om tilgjengelighet til varer og tjenester for personer med funksjonsnedsettelser, på høring. Direktivforslaget omhandler blant annet tilgjengelighet til e-handel, finansielle tjenester, telefonitjenester, transporttjenester og audiovisuelle medietjenester.

Mulighetene for å leve et selvstendig liv utfra egne ressurser er i stor grad påvirket av samfunnets evne til å bygge ut universelle løsninger og gjøre varer og tjenester tilgjengelige for alle.

FO vil særlig trekke frem bekymring knyttet til at personer med funksjonsnedsettelse og deres manglende mulighet til å leve et selvstendig og aktivt liv i tråd med FN konvensjonen om rettigheter for personer med funksjonsnedsettelse (CRPD). Spesielt CRPD artikkel 9 og 19 viser viktigheten for tilgjengelige varer og tjenester for å kunne oppnå fulldeltakelse om muligheter for alle. Høringsfristen 14.06.16.

Les høringssvaret her.

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2018 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning