Søk

Du er her:

Utlysning av fagstipend for vernepleiere 2019

Er du vernepleier og medlem i Fellesorganisasjonen (FO), kan du søke om fagstipend. Profesjonsrådet for vernepleiere ønsker med dette å bidra til å styrke, synliggjøre og videreutvikle vernepleierens kompetanse.

Du kan søke stipend til:

 • Skriving av fagartikkel/bokkapittel med tema innenfor vernepleierens yrkesfelt, forskning eller annet fagutviklingsarbeid.
 • Utforme Paper/presentasjon/poster for deltagelse på nasjonal eller internasjonal konferanse.
 • Utarbeide ph.d.-søknad/deltakelse på skrivekurs tilpasset for fagfellevurderte artikler
 • Annet faglig utviklingsarbeid som bidrar til å styrke og synliggjøre vernepleieres posisjon eller arbeidsfelt.

Det gis ikke fagstipend til gjennomføring av etter-, videre- eller masterutdanning.

For å søke kreves det at du er:                 

 • Utdannet vernepleier, eller har tilsvarende utdanning fra utlandet. Medlemmer på dispensasjon kan også søke.
 • Medlem i FO.

Profesjonsrådet for vernepleiere oppfordrer vernepleiere både fra praksis feltet og akademia til å søke stipend. Gode praksiseksempler, poster og presentasjoner eller forskning som fremmer vernepleierfaglig utvikling er vårt hovedfokus. 

Fagartikkelen ønskes i hovedsak publisert i Fontene/Fontene Forskning, men kan også publiseres i andre tidsskrifter som er opptatt av vernepleierens fagfelt (for eksempel Norsk tidsskrift for atferdsanalyse, LUPE el.).

Stipendene vil som hovedregel være på inntil 20.000 kroner.

Praktiske opplysninger:

 • Søknadsfrist er 17. februar 2019.
 • Mal for søknaden finner du på her.
 • Disposisjon/skisse for arbeidet må legges ved søknaden.
   
 • Stipendmottakerne blir tilbudt skrivekurs. Kurset avholdes i Oslo i løpet av høsten 2019 eller våren 2020.
 • Fagartikkelen ønskes i hovedsak publisert i Fontene eller Fontene forskning, men kan også publiseres i andre tidsskrifter innen profesjonenes fagfelt.
 • Stipendet kan utbetales som honorar, til dekning av dokumenterte utgifter (litteratur, reise, opphold, konferanseavgift m.m.) og til tapt arbeidsfortjeneste.
 • Alle stipend er innberetningspliktige, og i hovedsak trekkpliktige.
 • Stipendet utbetales når regnskap med kvitteringer er mottatt (evt. etter avtale).
 • Profesjonsrådet for vernepleiere avgjør stipendtildelingen.
 • Svar på søknadene sendes ut i løpet av april 2019.

Søknad sendes til:

Fellesorganisasjonen (FO)
Profesjonsrådet for vernepleiere
Pb 4693 Sofienberg
0506 Oslo.

E-post: kontor@fo.no

Spørsmål kan rettes til:
Rådgiver Gry Reinsnos
Telefon: 970 63 627
E-post: gry.reinsnos@fo.no

 

 

 

 

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2018 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning