Søk

Du er her:

Utlysning av fagstipend for vernepleiere høsten 2017

Er du vernepleier og organisert i Fellesorganisasjonen (FO), kan du nå søke om et fagstipend. Profesjonsrådet for vernepleiere ønsker med dette å bidra til å styrke, synliggjøre og videreutvikle vernepleierens kompetanse. Ikke alle stipendmidlene ble fordelt i hovedtildelingen i februar, så dere får her en helt ny mulighet.

Du kan søke stipend til:

 • Skriving av fagartikkel/bok/bokkapittel med tema innenfor vernepleierens yrkesfelt, forskning eller annet fagutviklingsarbeid.
 • Utforme paper/presentasjon/poster for deltagelse på nasjonal eller internasjonal konferanse.
 • Utarbeide ph.d.-søknad.
 • Deltakelse på skrivekurs tilpasset for fagfellevurderte artikler
 • Annet faglig utviklingsarbeid som bidrar til å styrke og synliggjøre vernepleieres posisjon eller arbeidsfelt.

For å søke kreves det at du er:                 

 • Utdannet vernepleier, eller har tilsvarende utdanning fra utlandet. Medlemmer på dispensasjon kan også søke.
 • Medlem i FO.

Profesjonsrådet for vernepleiere oppfordrer vernepleiere både fra praksis feltet og akademia til å søke stipend. Gode praksiseksempler, poster og presentasjoner eller forskning som fremmer vernepleierfaglig utvikling er vårt hovedfokus. 

Fagartikkelen ønskes i hovedsak publisert i Fontene/Fontene Forskning, men kan også publiseres i andre tidsskrifter som er opptatt av vernepleierens fagfelt (for eksempel Norsk tidsskrift for atferdsanalyse, LUPE el.). Stipendene vil som hovedregel være på inntil 20.000 kroner.

Praktiske opplysninger:

 • Søknadsfrist er 01.november 2017
 • Mal for søknaden finner du her: 
 • Disposisjon/skisse for arbeidet må legges ved søknaden.
 • Stipendmottakerne blir tilbudt skrivekurs. Kurset avholdes i Oslo i løpet av 2018.
 • Fagartikkelen ønskes i hovedsak publisert i Fontene eller Fontene forskning, men kan også publiseres i andre tidsskrifter innen profesjonenes fagfelt.
 • Stipendet kan utbetales som honorar, til dekning av dokumenterte utgifter (litteratur, reise, opphold, konferanseavgift m.m.) og til tapt arbeidsfortjeneste.
 • Alle stipend er innberetningspliktige, og i hovedsak trekkpliktige.
 • Stipendet utbetales når regnskap med kvitteringer er mottatt (evt. etter avtale).
 • Profesjonsrådet for vernepleiere avgjør stipendtildelingen.
 • Svar på søknadene sendes ut før 01.12.2017.

Søknad sendes til:

Fellesorganisasjonen (FO)
Profesjonsrådet for vernepleiere
Pb 4693 Sofienberg
0506 Oslo.

E-post: kontor@fo.no

Spørsmål kan rettes til:
Rådgiver Gry Reinsnos
Telefon: 970 63 627
E-post: gry.reinsnos@fo.no

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2018 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning