• Rådet skal arbeide for å holde den etiske diskusjon høyt på organisasjonens og yrkesgruppenes dagsorden.
  • Rådet skal også behandle klager på yrkesutøvelsen blant yrkesgruppene.
  • Rådet tar imot henvendelser for råd og drøfting av etiske spørsmål.

Yrkesetisk råd i FO har 12 medlemmer. Hver profesjon har tre medlemmer. I tillegg har rådet en representant for velferdsviterne samt to eksterne medlemmer med kompetanse på området.
 

Hvordan få kontakt med Yrkesetisk råd?
Postadresse: Yrkesetisk råd, FO, Postboks 4693 Sofienberg, 0506 Oslo
E-post: yer@fo.no

Slik klager du til Yrkesetisk råd
Har du en konkret klage du ønsker at Yrkesetisk råd skal vurdere, kan du fylle ut skjema for klagebehandling (DOCX, 16KB)og opphevelse av taushetsplikt (DOCX, 13KB). Når disse er mottatt vil Yrkesetisk råd vurdere om dette er en sak de kan behandle.
 

Medlemmer av Yrkesetisk råd 2015 - 2019

Kathrine Haugland Martinsen - leder (telefon 938 39 510)
Sosionom
Høgskolen i Oslo og Akershus

Hanne Øverås
Sosionom
BUP Hedmark

Anneli Naukkarinen
Barnevernspedagog
Porsanger kvensk språksenter

Anne Mari Romuld Hansen
Velferdsviter
Mostad Consulting

Anne Lise Lenes
Vernepleier
Høgskolen i Sør-Trøndelag

Bjørn Notto Eppeland
Sosionom,
Husbanken sør

Linn Løvlie Slette
Vernepleier
Stiftelsen SOR

Inger Marie Lied
Teolog, doktorgrad i CRPED
Professor, VID vitenskapelige høyskole

Irmelin Sangolt Tjelflaat
Barnevernspedagog
Familievernkontoret i Sør-Rogaland avd. Stavanger

Cecilia Dinardi
Jurist
Advokatfirmaet Elden DA

Erling Segelstad
Barnevernpedagog
Barnevernskontoret i Ringsaker

Geir Johannesen
Vernepleier
Fagleder Osterøy kommune