Dark Overlay

Plakat med yrkesetiske prinsipper

FO har laget en plakat for oppslag med noen sentrale yrkesetiske prinsipper. Plakaten er tilgjengelig på bokmål og nynorsk og kan bestilles hos FO-avdelingene eller via kontor@fo.no.