Dark Overlay

Yrkesetisk grunnlagsdokument

FO har vedtatt et eget yrkesetisk grunnlagsdokument for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere.