Dark Overlay

Yrkesetisk grunnlagsdokument (nynorsk)

FO har vedtatt eit eget yrkesetisk grunnlagsdokument for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere.