Som profesjonell helse- og sosialarbeider forholder du deg til mennesker som er forskjellige og har ulike behov i sin livssituasjon. Dette kan åpne opp for etiske spørsmål og diskusjoner. Da er det en styrke å ha et bevisst forhold til egen yrkesetikk.

På denne siden har vi samlet nyttige spørsmål, problemstillinger og praktiske eksempler som du kan bruke i arbeidet med å styrke etisk refleksjon.