Arendalsuka
FOLKEHAV: Arendalsuka omtales som Norges største politiske møteplass

12. til 16. august kan det virke som om hele det politiske Norge er samlet i Arendal. FO deltar på Arendalsuka for å løfte medlemmenes viktigste saker. Du kan følge alle aktivitetene våre løpende på FacebookInstragram og Twitter/X.

I år, som tidligere, kommer forbundet til å arrangere egne møter, delta i panelet på andres debatter og samarbeide om fellesarrangementer med andre. Blant annet deltar FO i planleggingen av Den store barnevernsdebatten, som i år er satt opp på selvste hovedprogrammet. Komplett liste over FOs arrangementer kommer.
 

Kompass for en ny sosialpolitikk

30 år regnes som en generasjon. Derfor var det naturlig at FO markerte forbundets 30-årsdag med å presentere politiske løsninger for den kommende generasjonen.

I en tid med stadige kriser, dyrtid og økende forskjeller har sosialpolitikken igjen blitt viktig for samfunnet. Sosialarbeidere har unik innsikt i hvordan velferdsstaten fungerer og dermed et særlig ansvar til å bidra med sosialfaglige løsninger på sosiale problemer. Derfor lanserte FO kompasset for en ny sosialpolitikk på landsmøtet.

Kompasset inneholder 10 forslag til politikerne:

  1. Invester i dem som jobber i velferdsstatens førstelinje
  2. Sørg for at de ansatte har nok tid, tillit og fagkunnskap i hverdagen
  3. Forebygg sosiale problemer før de oppstår eller vokser seg store
  4. Styrk barnevernet
  5. Stå opp for levekårene og rettssikkerheten for personer med utviklingshemming
  6. Sørg for verdige og trygge hjem for alle
  7. Gi alle muligheten til å delta i arbeidslivet
  8. Tett hullene i velferdstjenestene
  9. Gjeninnfør posten til sosialministeren
  10. Ikke vær oss selv nok. Styrk fellesskapet

FO kommer gjennomgående til å løfte tiltakene og kompasset under arrangementene våre i Arendal.

Les hele Kompasset

Se tidligere aktiviteter fra Arendalsuka:
2023: Se arrangementene og hovedsakene i 2023
2022: Slik markerte FO seg på Arendalsuka 2022
2021: Se hva vi gjorde i Arendal i 2021