Dark Overlay

Fellesorganisasjonen (FO)

Fagforeningen og profesjonsforbundet for
sosial- og helsearbeidere med høyere utdanning.

FO har fått nye nettsider

Vi er veldig fornøyde med å ha fått nye nettsider. Oppdager du feil setter vi stor pris på en tilbakemelding.

Meld deg på Sosialarbeiderdagen 2019!

Velkommen til markeringen av Den internasjonale sosialarbeiderdagen 19. mars 2019. Vi legger opp til en spennende fagdag med lunsj - og det er helt gratis. Meld deg på og les mer på www.sosialarbeiderdagen.no.

Nyheter fra fagbladet Fontene