Dark Overlay

Fagforeningen og profesjonsforbundet for barnevernspedagoger, sosionomer,
vernepleiere og velferdsvitere.

Fagforeningen og profesjonsforbundet for barnevernspedagoger, sosionomer,
vernepleiere og velferdsvitere.

Hva skjer

Nyheter fra fagbladet Fontene

  • Restriksjonene kan forlenge sorgen for etterlatte

    Våre ritualer rundt død og sorg har blitt vesentlig endret av korona denne våren. Restriksjonene kan forårsake en økning i antall etterlatte som utvikler forlenget sorglidelse.

  • Sarah har lov å se døtrene bare 18 timer i året, men fosterforeldrene gir henne mye mer

    Da Elin Hansen Kjalnes (50) og Ronny Hansen (52) i Ørsta ble fosterforeldre til de to søstrene for tre år siden, grudde de seg til hvordan samværene med barnas mor skulle bli. Elin, som er barnevernspedagog, visste at mange har dårlige samvær. Hun og mannen bestemte seg tidlig for at kontakten med jentenes mor måtte bli bra. Og de visste at ansvaret lå på dem.

Vitenskapelige artikler fra Fontene forskning

Ingen nyheter ble funnet
Fontene
Fontene forskning
Vernepleier
LO Favør