Har du nettopp blitt valgt til klubbtillitsvalgt i FO? Eller har noen spurt om du vil ta på deg et slikt verv? Da er spørsmålene ofte mange. Her har vi forsøkt å svare på noen av dem. Vi gir nok ikke svar på alt, men vi er sikker på at du vil få svar på noe.

Hva er jobben til en tillitsvalgt?

Den aller viktigste funksjonen du har som tillitsvalgt er å være kontaktperson for medlemmene på din arbeidsplass, ha dialog med arbeidsgiver og kunne lose saker og spørsmål videre til hovedtillitsvalgt eller FOs fylkesavdeling.

Se også: God start - tillitsvalgtopplæring (min side).

Les mer: Klubbhåndboka - verktøy for nye tillitsvalgte (PDF, 2MB)

De som svarer aller best på alle konkrete spørsmål du måtte ha i rollen som tillitsvalgt er de som jobber i din fylkesavdeling.

FO er organisert fylkesvis, og alle fylker har heltids fylkessekretærer og eget kontor. Navn, telefonnummer, e-post osv. finner du i lenken under. Hjelp og støtte til klubbtillitsvalgte er en av de helt sentrale oppgavene til fylkessekretærene. Ikke nøl med å ta kontakt!

Kontakt din fylkesavdeling

Nyttig informasjon: