Studenter innen disse yrkesgruppene kan også være medlem av FO. 

FO er både fagforening og profesjonsforbund. Det betyr at vi jobber for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsforhold og ivareta deres yrkesfaglige interesser. Samtidig skal FO vise nødvendigheten av yrkesgruppenes kompetanse og synliggjøre yrkesgruppenes rolle som viktig premissleverandør og bidragsytere i velferdsstaten. FO driver påvirkningsarbeid innenfor tariffpolitikk, helse- og sosialpolitikk, kvinnepolitikk, likestillingspolitikk og internasjonalt arbeid.

Over 80 prosent av FOs medlemmer er kvinner.

FOs høyeste organ er landsmøtet, som samles hvert fjerde år. Landsmøtet vedtar blant annet forbundets prinsipprogram og forbundets vedtekter som er styrende for arbeidet. På bakgrunn av disse vedtar landsstyret prioriteringer og handlingsplaner for det konkrete arbeidet.

Forbundsleder i FO er Mimmi Kvisvik. FO er ett av medlemsforbundene i Landsorganisasjonen (LO).

Meld deg inn her

Her er syv gode grunner til å melde seg inn i FO