Studenter og pensjonister innen disse yrkesgruppene kan også være medlem av FO. 

FO er både fagforening og profesjonsforbund. Det betyr at vi jobber for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsforhold og ivareta deres yrkesfaglige interesser. Samtidig skal FO vise nødvendigheten av yrkesgruppenes kompetanse og synliggjøre yrkesgruppenes rolle som viktig premissleverandør og bidragsytere i velferdsstaten.

FO har avdelinger i alle landets fylker.

FO driver påvirkningsarbeid innenfor tariffpolitikk, helse- og sosialpolitikk, kvinnepolitikk, likestillingspolitikk og internasjonalt arbeid. Over 80 prosent av FOs medlemmer er kvinner.

FO er ett av medlemsforbundene i Landsorganisasjonen (LO).

FOs høyeste organ er landsmøtet, som samles hvert fjerde år. Landsmøtet vedtar blant annet forbundets prinsipprogram og forbundets vedtekter som er styrende for arbeidet. På bakgrunn av disse vedtar landsstyret prioriteringer og handlingsplaner for det konkrete arbeidet. Landsstyret består av Arbeidsutvalget, lederne for FOs fylkesavdelinger, landsmøtevalgte representanter fra avdelingene og en representant for velferdsviterne. I tillegg tiltrer ansattes representant og to representanter fra FO-Studentene landsstyret.

Forbundsleder i FO er Mimmi Kvisvik. 

Les mer: Slik er organisasjonen FO er bygget opp

Meld deg inn her

Her er syv gode grunner til å melde seg inn i FO