Dark Overlay
FO Agder

FO Agder

FO Agder har passert 2300 medlemmer inkludert studentmedlemmer. FO Agders hovedmål er å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsforhold, utøve helse- og sosialpolitisk påvirkningsarbeid og å ivareta de yrkesfaglige interessene. FO er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge (LO).