En barnevernspedagog ser utsatte barn, unge og familiers livssituasjon i en helhetlig sammenheng, og handler på basis av denne forståelsen. Målet er å sørge for gode omsorgsbetingelser, tilhørighet, mestring og brukermedvirkning for barn og unge.

Bli medlem

Hvor jobber en barnevernspedagog?

Barnevernspedagogen er en viktig aktør i velferdstjenestene. De skal sikre at barneperspektivet tas med i tjenestetilbudet og at barna blir hørt i saker som berører deres liv.

FO sine medlemmer som er barnevernspedagoger jobber blant annet i kommunalt, statlig eller privat barnevern, i barnevernsinstitusjoner og på andre arenaer hvor barn og unge og familier befinner seg. Det kan være skole, barnehage, fritidsklubber, oppsøkende virksomhet eller psykisk helsevern for barn og unge.

Barnevernspedagogutdanningen er en treårig bachelorutdanning i barnevern.

Det finnes en rekke videreutdanninger og mastergrader for barnevernspedagoger. Du kan blant annet ta master i barnevern, videreutdanning og master i familieterapi, ledelse eller psykisk helse.

Barnevernspedagog og vil bli godkjent som faglig veileder eller kliniker?

Er du barnevernspedagog med tilleggskompetanse? Da kan du søke FO om å få kompetansen godkjent. Se godkjenningsordninger fra FO for mer informasjon. 

Søk her

 

Aktuelle saker