Som medlem i FO har du tilgang på ressursene til et sterkt fellesskap. Vi jobber for å heve lønna di og bedre arbeidsforholdene dine. Dersom du har problemer på jobben kan du kontakte oss.

Har du spørsmål om koronapandemien?

Gå til fo.no/korona


Hva trenger du hjelp til?