Som medlem i FO har du tilgang på ressursene til et sterkt fellesskap. Vi jobber for å heve lønna di og bedre arbeidsforholdene dine. Dersom du har problemer på jobben kan du kontakte oss.

 

Hva lurer du på?