Når vi står flere sammen, får vi flere gjennomslag i forhandlingene. Har du spørsmål om lønnstabellen kan du kontakte din lokale tillitsvalgt eller fylkesavdelingen din.

Bli medlem i FO
 


Lønnstabell for ansatte i en kommune eller fylkeskommune

FO har om lag 16 000 medlemmer i kommuner og fylkeskommuner som er omfattet av tariffavtalen med KS.

Her finner du de siste nyhetene for deg som jobber i kommunal sektor


Lønnstabell for ansatte i helseforetak (Spekter helse)

FO organiserer over 2 000 ansatte i helseforetak over hele landet. Disse er omfattet av tariffavtalen med Spekter.

Her kan du lese siste nytt for deg som jobber i helseforetak.


Lønnstabell for ansatte i staten

FO organiserer i overkant av 2 600 medlemmer i staten, og en rekke statlige institusjoner.

Her ser du de siste nyhetene for deg som er statlig ansatt. Sist lønnsforhandling ga historisk høyt kronetillegg.


Lønnstabell for ansatte i Oslo kommune

Oslo kommune er et eget tariffområde, hvor FO har om lag 2 000 medlemmer.

Kontakt FO Oslo om du spørsmål om lønns- og arbeidsforhold. Se her for å siste nytt for ditt tariffområde.


Lønnstabell for ansatte i private virksomhet som er medlem av Spekter

FO har medlemmer i flere virksomheter som er medlem i arbeidsgiverforeningen Spekter. 

Område 12

Område 4

Utenfor områdeplassering

Her kan du holde deg oppdatert på hva som gjelder for deg som jobber i en virksomhet med avtale med Spekter.


Lønnstabell for ansatte i private virksomheter som er medlem av NHO

Lønna for FOs 1 000 medlemmer i NHO-virksomhetene fastsettes i stor grad lokalt i egne særavtaler på arbeidsplassen.

Husk at du alltid kan kontakte din lokale tillitsvalgte eller din fylkesavdeling om du har spørsmål om dine lønns- og arbeidsvilkår. Her ser du siste nytt fra NHO-området.


Lønnstabell for ansatte i ideelle virksomheter som er medlem av Virke

FO organiserer over 1 000 medlemmer i Virke-HUK-området. HUK står for helse, undervisning og kultur, og omfatter både rusomsorg, barnevern, private sykehus og høyskoler. Tariffområdet har flere tariffavtaler, som korresponderer med tariffavtalene for KS, Staten og Spekter.

Avtaler som korresponderer med kommunal sektor:

  • Landsoverenskomst for helse- og sosiale tjenester
  • Landsoverenskomst for barnehager
  • Landsoverenskomst for Virksomheter § 27

Her er lønnstabellen gjeldene fra 1.1 2023 (PDF, 140KB)

Avtaler som korresponderer med Staten:

  • Landsoverenskomst for Virksomheter § 26
  • Landsoverenskomst for høyskoler
  • Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner

Her er lønnstabell for 2023 (PDF, 99KB)

Avtaler som korresponderer med Spekter:

  • Landsoverenskomsten for spesialisthelsetjenesten 

Her er lønstabell for 2023 (PDF, 120KB)

Her ser du de siste nyhetene for deg som jobber i en ideell virksomhet (Virke-HUK).


Lønnstabell for ansatte i Kirkelig sektor

KA er arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige virksomheter og er et eget tariffområde for vår medlemmer som jobber i kirkelig sektor.

Her finner du mer relevant informasjon for deg som jobber i kirkelig sektor.Husk at du alltid kan kontakte din lokale tillitsvalgte eller din fylkesavdeling om du har spørsmål om lønns- og arbeidsvilkårene dine.

Er du sosialarbeider og enda ikke fagorganisert?

Bli medlem i FO