Lønnsoppgjøret 2021 pågår nå. Inntil videre gjelder lønnstabellene som ligger under.

Du kan lese om hva som er status i årets lønnsoppgjør her: Dette er status i lønnsoppgjøret.

Bli medlem i FO
 

For deg som jobber i kommune eller fylkeskommune

Dette området kalles KS-området. Her har FO om lag 14 600 medlemmer. Lønnsoppgjøret i KS gikk i år til mekling, men partene kom fram til en løsning på morgenkvisten 27. mai: Her er resultatet i kommuneoppgjøret 2021

Har du spørsmål om lønnstabellen kan du kontakte din lokale tillitsvalgt eller din fylkesavdeling.For deg som jobber i et helseforetak (Spekter helse)

Partene kom til enighet i lønnsoppgjøret for helseforetakene 24. juni: Godt resultat i sykehusoppgjøret. Her er den nye lønna i helseforetakene.

Her er minstelønnstabellen fra 1. august 2021. (JPG, 38KB)

Har du spørsmål om lønnstabellene kan du kontakte din lokale tillitsvalgt eller din fylkesavdeling.For deg som jobber i staten

Lønnsoppgjøret i staten gikk i 2021 til mekling. Partene kom til enighet hos Riksmekleren 27. mai, 17 timer på overtid.

Har du spørsmål om lønnstabellen kan du kontakte din lokale tillitsvalgt eller din fylkesavdeling.For deg som jobber i Oslo kommune

Oslo kommune er et eget tariffområde. Her gikk lønnsoppgjøret til mekling. Partene kom til enighet hos Riksmekleren flere timer på overtid 27. mai. Her kan du lese om resultatet.

Har du spørsmål om lønnstabellen kan du kontakte din lokale tillitsvalgt eller FO Oslo.

 


 

For deg som jobber i privat virksomhet (Spekter)

FO har medlemmer i flere virksomheter som er medlem i arbeidsgiverforeningen Spekter. Her har det i høst pågått lokale B-delsforhandlinger.

Her kan du se hva status er for deg som jobber i en virksomhet med avtale med Spekter. 

Område 12

Område 4

  • Studentskipnaden SiO (SiO har ikke minstelønnstabell se B- del §6 Lønn)

Utenfor områdeplassering


 

For deg som jobber i privat virksomhet (NHO)

Lønna for FOs medlemmer i NHO-virksomhetene fastsettes i stor grad lokalt i egne særavtaler på den enkelte bedrift. For å finne ut hva som gjelder for deg bør du derfor kontakte din tillitsvalgte eller nærmeste leder. De har oversikt over særavtalen som gjelder på din arbeidsplass. Du kan også kontakte din fylkesavdeling

Se også: Her status for lønnsoppgjøret i privat sektor (NHO).


For deg som jobber i ideell virksomhet (Virke-HUK)

Virke omfatter ulike typer private institusjoner innenfor for eksempel rusomsorg og barnevern, private sykehus og høyskoler. Tariffområde er korresponderende med de øvrige tariffområdene i offentlig sektor, som KS, Stat og Spekter. Partene kom til enighet 2. desember 2020.

  • Landsoverenskomst for helse- og sosiale tjenester
  • Landsoverenskomst for barnehager
  • Landsoverenskomst for Virksomheter § 27

Her er lønnstabellen fra 2020. (PDF, 150KB)

  • Landsoverenskomst for Virksomheter § 26
  • Landsoverenskomst for høyskoler
  • Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner

Her er lønnstabellen for 2020. (PDF, 127KB)

  • Landsoverenskomten for spesialisthelsetjenesten 

Her er lønnstabellen fra 2021. (PDF, 104KB)

Har du spørsmål om lønnstabellene kan du kontakte din lokale tillitsvalgt eller din fylkesavdeling.


 

For deg som jobber i Kirkelig sektor

KA er arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige virksomheter og er et eget tariffområde for vår medlemmer som jobber i kirkelig sektor.