For deg som jobber i kommune eller fylkeskommune

Dette området kalles KS-området. Her har FO om lag 13.000 medlemmer. I KS ble det enighet i lønnsoppgjøret natt til 1. mai.  Enigheten innebærer en lønnsøkning på minimum 14.000 kr.


For deg som jobber i et helseforetak

Oppgjøret i dette tariffområdet har nylig vært i streik. Streiken ble avsluttet  med tvungen lønnsnemd og ny lønnstabell er ikke klar.


For deg som jobber i staten

Lønnsoppgjøret i staten gikk i år til mekling, men partene kom til enighet hos riksmekleren 24.mai. I staten fikk alle minst 1,35% tillegg i lønna. Har du lønnstrinn mellom 47 og 62 fikk du 1,55%. I tillegg skal det forhandles lokalt i høst for en pott som tilsvarer 1,24 %.


For deg som jobber i Oslo kommune

Oslo kommune er et eget tariffområde. Her ble partene enige natt til 1. mai. Lønnstillegget ligger på mellom 12-16.000 kroner.

For deg som jobber i privat ideell sektor

Virke omfatter ulike typer private institusjoner innenfor for eksempel rusomsorg og barnevern, private sykehus og høyskoler. Tariffområde er korresponderende med de øvrige tariffområdene i offentlig sektor, som KS, Stat og Spekter. Partene kom til enighet 20. juni.

Her er den nye lønna og lønnstabellene:

  • Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester
  • Landsoverenskomst for barnehager
  • Landsoverenskomst for utdanning
  • Landsoverenskomst for Virksomheter § 27

        Lønnstabell (PDF, 121KB)

  • Landsoverenskomst for Virksomheter § 26
  • Landsoverenskomst for høyskoler

       Lønnstabell (PDF, 81KB)

  • Landsoverenskomten for spesialisthelsetjenesten (Forhandles høsten 2019).

For deg som jobber i Kirkelig sektor

KA er Arbeidsgiverorganisasjonen for kirkeligvirksomheter og er et eget tariffområde for vår medlemmer som arbeider i kirkeligsektor. Partene kom til enighet 25. juni.