For deg som jobber i kommune eller fylkeskommune

Dette området kalles KS-området. Her har FO om lag 13.000 medlemmer. I KS ble det enighet i lønnsoppgjøret natt til 1. mai.  Enigheten innebærer en lønnsøkning på minimum 14.000 kr.


For deg som jobber i et helseforetak

Oppgjøret i dette tariffområdet endte våren 2019 med streik og tvungen lønnsnemd. Rikslønnsnemnda kom til sin kjennelse i november: Streiken førte fram. Historisk seier i Rikslønnsnemnda: Pensjon fra første krone i sykehusene


For deg som jobber i staten

Lønnsoppgjøret i staten gikk i år til mekling, men partene kom til enighet hos riksmekleren 24.mai. I staten fikk alle minst 1,35% tillegg i lønna. Har du lønnstrinn mellom 47 og 62 fikk du 1,55%. I tillegg skal det forhandles lokalt i høst for en pott som tilsvarer 1,24 %.

Se også: Slik får du uttelling i lokale forhandlinger
 


For deg som jobber i Oslo kommune

Oslo kommune er et eget tariffområde. Her ble partene enige natt til 1. mai. Lønnstillegget ligger på mellom 12-16.000 kroner.


For deg som jobber i privat virksomhet (Spekter)

FO har medlemmer i flere virksomheter som er medlem i arbeidsgiverforeningen Spekter. 2. april ble LO Stat og Spekter enige om de sentrale tilleggene (A-delen).

 • Alle som omfattes får et generelt tillegg på kr. 4875,-
 • I tillegg gis det et lavlønnstillegg på kr. 3 900,- til alle som tjener kr. 430 221,- eller lavere

Se hva resultatet ble her (med protokoll).

Etter A-delsforhandlingene skal det gjennomføres B-delsforhandlinger i den enkelte virksomhet (områdene 4 og 12). Det er dette som kalles lokale forhandlinger.
 For deg som jobber i ideell virksomhet (Virke-HUK)

Virke omfatter ulike typer private institusjoner innenfor for eksempel rusomsorg og barnevern, private sykehus og høyskoler. Tariffområde er korresponderende med de øvrige tariffområdene i offentlig sektor, som KS, Stat og Spekter. Partene kom til enighet 20. juni.

Her er den nye lønna og lønnstabellene:

 • Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester
 • Landsoverenskomst for barnehager
 • Landsoverenskomst for utdanning
 • Landsoverenskomst for Virksomheter § 27

        Lønnstabell (PDF, 121KB)

 • Landsoverenskomst for Virksomheter § 26
 • Landsoverenskomst for høyskoler

       Lønnstabell (PDF, 81KB)

 • Landsoverenskomten for spesialisthelsetjenesten (Forhandles høsten 2019).
   

 

For deg som jobber i Kirkelig sektor

KA er Arbeidsgiverorganisasjonen for kirkeligvirksomheter og er et eget tariffområde for vår medlemmer som arbeider i kirkeligsektor. Partene kom til enighet 25. juni.