Årets lønnsoppgjør ble på grunn av koronakrisen utsatt og pågår enda. Av den grunn er ikke alle lønnstabellene klare. Lønnsoppgjørene i de fleste tariffområdene er imidlertid i mål. Under finner du oppdaterte lønntabeller for 2020.

Les om hva som er status i årets lønnsoppgjør her: Sjekk ditt område: Dette er status i lønnsoppgjøret nå

Bli medlem i FO


For deg som jobber i kommune eller fylkeskommune

Dette området kalles KS-området. Her har FO om lag 14 000 medlemmer. Det ble enighet i kommuneoppgjøret (KS) natt til 16. september 2020. FOs medlemmer har godkjent resultatet gjennom en uravstemning.

Har du spørsmål om lønnstabellen kan du kontakte din lokale tillitsvalgt eller din fylkesavdeling.For deg som jobber i et helseforetak (Spekter helse)

Partene kom til enighet i lønnsoppgjøret for helseforetakene 27.oktober. Her kan du lese alt om resultatet og hva FO mener om det.

Her er den nye lønntabellen fra 1.oktober 2020. (PDF, 133KB)

Har du spørsmål om lønnstabellene kan du kontakte din lokale tillitsvalgt eller din fylkesavdeling.For deg som jobber i staten

Lønnsoppgjøret i staten gikk i 2020 til mekling. Partene kom til enighet hos Riksmekleren natt til 15.oktober, fire timer på overtid. Løsningen i statsoppgjøret innebærer at det blir gitt et generelt prosenttillegg til ansatte i staten med virkning fra 1. oktober 2020. De på midten av A-tabellen får mest.

 • Lønnstrinn 19-46 får en økning på 0,44 %. Det innebærer et kronetillegg på 1300-1900 kroner i A-tabellen.
 • Lønnstrinn 47-63 får en økning på 0,54 %, hvilket innebærer 2300-3000 kroner (A-tabellen).
 • Lønnstrinn 64-101 får en økning 0,44 %, noe som tilsvarer 2500-5800 kroner (A-tabellen).

SE OGSÅ: Her er den nye lønnstabellen i staten.
LES MER: Her er den nye tariffavtalen i staten.

Har du spørsmål om lønnstabellen kan du kontakte din lokale tillitsvalgt eller din fylkesavdeling.For deg som jobber i Oslo kommune

Oslo kommune er et eget tariffområde. Her gikk lønnsoppgjøret til mekling. Partene kom til enighet hos Riksmekleren flere timer på overtid 15. oktober 2020. Resultatet var en viktig seier for FO. Her kan du lese alt om resultatet

Her er den nye lønnstabellen for Oslo kommune, gyldig fra 1. mai 2020.  (PDF, 138KB)

Har du spørsmål om lønnstabellen kan du kontakte din lokale tillitsvalgt eller din FO Oslo.

 


 

For deg som jobber i privat virksomhet (Spekter)

FO har medlemmer i flere virksomheter som er medlem i arbeidsgiverforeningen Spekter. Her har det i høst pågått lokale B-delsforhandlinger.

Her kan du se hva status er for deg som jobber i en virksomhet med avtale med Spekter. 

Område 12

Område 4

 • Studentskipnaden SiO (SiO har ikke minstelønnstabell se B- del §6 Lønn)

Utenfor områdeplassering


 

For deg som jobber i privat virksomhet (NHO)

Lønna for FOs medlemmer i NHO-virksomhetene fastsettes i stor grad lokalt i egne særavtaler på den enkelte bedrift. For å finne ut hva som gjelder for deg bør du derfor kontakte din tillitsvalgte eller nærmeste leder. De har oversikt over særavtalen som gjelder på din arbeidsplass. Du kan også kontakte din fylkesavdeling

Les også: Fare for streik for FOs medlemmer i privat sektor (NHO)


For deg som jobber i ideell virksomhet (Virke-HUK)

Virke omfatter ulike typer private institusjoner innenfor for eksempel rusomsorg og barnevern, private sykehus og høyskoler. Tariffområde er korresponderende med de øvrige tariffområdene i offentlig sektor, som KS, Stat og Spekter. Partene kom til enighet 2. desember 2020.

 • Landsoverenskomst for helse- og sosiale tjenester
 • Landsoverenskomst for barnehager
 • Landsoverenskomst for Virksomheter § 27

Her er lønnstabellen fra 2020. (PDF, 150KB)

 • Landsoverenskomst for Virksomheter § 26
 • Landsoverenskomst for høyskoler
 • Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner

Her er lønnstabellen fra 2020. (PDF, 149KB)

 • Landsoverenskomten for spesialisthelsetjenesten 

Her er lønnstabellen fra 2020. (PDF, 102KB)

Har du spørsmål om lønnstabellene kan du kontakte din lokale tillitsvalgt eller din fylkesavdeling.


 

For deg som jobber i Kirkelig sektor

KA er arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige virksomheter og er et eget tariffområde for vår medlemmer som jobber i kirkelig sektor. Her er det nå streik.