Bli medlem i FO

For deg som jobber i kommune eller fylkeskommune

Dette området kalles KS-området. Her har FO om lag 15 000medlemmer. Lønnsoppgjøret i KS gikk i år til mekling, men partene kom fram til en løsning 13 timer på overtid: Kompetanseseier i kommuneoppgjøret. Startlønna øker med over 35 000 kr. Slik blir den nye lønna

Resultatet skal på uravstemning og vil ikke iverksettes før etter svarfristen 22. juni.

Har du spørsmål om lønnstabellen kan du kontakte din lokale tillitsvalgt eller din fylkesavdeling.For deg som jobber i et helseforetak (Spekter helse)

Partene kom til enighet i lønnsoppgjøret for helseforetakene 21. juni:
Her er den nye lønnen din

Her er minstelønnstabellen fra 1. august 2022. (PDF, 77KB)

Har du spørsmål om lønnstabellene kan du kontakte din lokale tillitsvalgt eller din fylkesavdeling.For deg som jobber i staten

Lønnsoppgjøret i staten gikk i 2022 til mekling. Partene kom til enighet hos Riksmekleren 25. mai, 18 timer på overtid.

Fristen for uravstemning er 24. juni. Resultatet iverksettes dersom medlemmene stemmer ja i uravstemningen.

Har du spørsmål om lønnstabellen kan du kontakte din lokale tillitsvalgt eller din fylkesavdeling.For deg som jobber i Oslo kommune

Oslo kommune er et eget tariffområde. Her gikk lønnsoppgjøret til mekling. Partene kom til enighet hos Riksmekleren over et døgn på overtid. Her kan du lese om resultatet.

Resultatet skal på uravstemning og iverksettes dersom medlemmene stemmer ja. 

Har du spørsmål om lønnstabellen kan du kontakte din lokale tillitsvalgt eller FO Oslo.

 


 

For deg som jobber i privat virksomhet (Spekter)

FO har medlemmer i flere virksomheter som er medlem i arbeidsgiverforeningen Spekter. Her har det i høst pågått lokale B-delsforhandlinger.

Her kan du se hva status er for deg som jobber i en virksomhet med avtale med Spekter. 

Område 12

Område 4

Utenfor områdeplassering


 

For deg som jobber i privat virksomhet (NHO)

Lønna for FOs medlemmer i NHO-virksomhetene fastsettes i stor grad lokalt i egne særavtaler på den enkelte bedrift. For å finne ut hva som gjelder for deg bør du derfor kontakte din tillitsvalgte eller nærmeste leder. De har oversikt over særavtalen som gjelder på din arbeidsplass. Du kan også kontakte din fylkesavdeling

Se også: Her status for lønnsoppgjøret i privat sektor (NHO).


For deg som jobber i ideell virksomhet (Virke-HUK)

Virke omfatter ulike typer private ideelle institusjoner innenfor for eksempel rusomsorg og barnevern, private sykehus og høyskoler. Tariffområde er korresponderende med de øvrige tariffområdene i offentlig sektor, som KS, Stat og Spekter.

  • Landsoverenskomst for helse- og sosiale tjenester
  • Landsoverenskomst for barnehager
  • Landsoverenskomst for Virksomheter § 27

Her er lønnstabellen gjeldene fra 1.1 2023 (PDF, 140KB)

  • Landsoverenskomst for Virksomheter § 26
  • Landsoverenskomst for høyskoler
  • Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner

Her er lønnstabellen for 2022. (PDF, 91KB)

  • Landsoverenskomsten for spesialisthelsetjenesten 

Her er lønnstabellen for 2022. (PDF, 107KB)

Har du spørsmål om lønnstabellene kan du kontakte din lokale tillitsvalgt eller din fylkesavdeling.


 

For deg som jobber i Kirkelig sektor

KA er arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige virksomheter og er et eget tariffområde for vår medlemmer som jobber i kirkelig sektor.

Her er lønnstabellen gjeldene fra 1.5.2022 (PDF, 147KB)