For deg som jobber i kommune eller fylkeskommune

Dette området kalles KS-området. Her har FO om lag 13.000 medlemmer. I KS ble det enighet i lønnsoppgjøret natt til 1. mai.  Enigheten innebærer en lønnsøkning på minimum 14.000 kr.


For deg som jobber i et helseforetak

Dette tariffområdet er i streik, så ny lønnstabell er ikke klar.


For deg som jobber i staten

Lønnsoppgjøret i staten gikk i år til mekling, men partene kom til enighet hos riksmekleren 24.mai. I staten fikk alle minst 1,35% tillegg i lønna. Har du lønnstrinn mellom 47 og 62 fikk du 1,55%. I tillegg skal det forhandles lokalt i høst for en pott som tilsvarer 1,24 %.


For deg som jobber i Oslo kommune

Oslo kommune er et eget tariffområde. Her ble partene enige natt til 1. mai. Lønnstillegget ligger på mellom 12-16.000 kroner.