Årets lønnsoppgjør ble på grunn av koronakrisen utsatt til høsten, og pågår nå. Lønnstabellene gjelder derfor inntil videre. Vi vil oppdatere lønnstabellene i alle tariffområdene så snart de er endelig godkjent.

Les om hva som er status i årets lønnsoppgjør her: Sjekk ditt område: Dette er status i lønnsoppgjøret nå

Bli medlem i FO


For deg som jobber i kommune eller fylkeskommune

Dette området kalles KS-området. Her har FO om lag 14 000 medlemmer. Det ble enighet i kommuneoppgjøret (KS) natt til 16. september. FOs medlemmer har godkjent resultatet gjennom en uravstemning.For deg som jobber i et helseforetak (Spekter helse)

Oppgjøret i dette tariffområdet endte våren 2019 med streik og tvungen lønnsnemd. Rikslønnsnemnda kom til sin kjennelse i november: Streiken førte fram. Historisk seier i Rikslønnsnemnda: Pensjon fra første krone i sykehusene

Hovedtariffoppgjøret i 2020 er utsatt til høsten. Lønnstabellene gjelder derfor inntil videre.For deg som jobber i staten

Lønnsoppgjøret i staten gikk i 2019 til mekling. Partene kom til enighet hos riksmekleren 24.mai. I staten fikk alle minst 1,35 prosent tillegg i lønna. Hadde du lønnstrinn mellom 47 og 62 fikk du 1,55 prosent. I tillegg ble det høsten 2019 forhandlet lokalt om en pott som tilsvarte 1,24 prosent av lønnsmassen .

Se også: Slik får du uttelling i lokale forhandlinger

Hovedtariffoppgjøret i 2020 er utsatt til høsten. Lønnstabellene gjelder derfor inntil videre.For deg som jobber i Oslo kommune

Oslo kommune er et eget tariffområde. Her ble partene enige natt til 1. mai 2019. Lønnstillegget ligger på mellom 12-16.000 kroner.

Hovedtariffoppgjøret i 2020 er utsatt til høsten. Lønnstabellene gjelder derfor inntil videre.


For deg som jobber i privat virksomhet (Spekter)

FO har medlemmer i flere virksomheter som er medlem i arbeidsgiverforeningen Spekter. 2. april 2019 ble LO Stat og Spekter enige om de sentrale tilleggene (A-delen).

  • Alle som omfattes fikk et generelt tillegg på kr. 4875,-
  • I tillegg ble det gitt et lavlønnstillegg på kr. 3 900,- til alle som tjener kr. 430 221,- eller lavere

Se hva resultatet ble her (med protokoll).

Etter A-delsforhandlingene skal det gjennomføres B-delsforhandlinger i den enkelte virksomhet (områdene 4 og 12). Det er dette som kalles lokale forhandlinger.

Hovedtariffoppgjøret i 2020 er utsatt til høsten. Lønnstabellene gjelder derfor inntil videre.


For deg som jobber i privat virksomhet (NHO)

Jobber du i en bedrift som er organisert i NHO fastsettes lønnen i stor grad lokalt i egne særavtaler i den enkelte bedrift. For å finne ut hva som gjelder for deg bør du ta kontakt med din tillitsvalgt eller din nærmeste leder for å få tilgang til særavtalen som gjelder på din arbeidsplass.


For deg som jobber i ideell virksomhet (Virke-HUK)

Virke omfatter ulike typer private institusjoner innenfor for eksempel rusomsorg og barnevern, private sykehus og høyskoler. Tariffområde er korresponderende med de øvrige tariffområdene i offentlig sektor, som KS, Stat og Spekter. Partene kom til enighet 20. juni 2019.

Her er den nye lønna og lønnstabellene:

  • Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester
  • Landsoverenskomst for barnehager
  • Landsoverenskomst for utdanning
  • Landsoverenskomst for Virksomheter § 27

Her er lønnstabellen. (PDF, 121KB)

  • Landsoverenskomst for Virksomheter § 26
  • Landsoverenskomst for høyskoler

Her er lønnstabellen. (PDF, 81KB)

  • Landsoverenskomten for spesialisthelsetjenesten 

Her er lønnstabellen. (PDF, 90KB)

Hovedtariffoppgjøret i 2020 er utsatt til høsten. Lønnstabellene gjelder derfor inntil videre.


 

For deg som jobber i Kirkelig sektor

KA er arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige virksomheter og er et eget tariffområde for vår medlemmer som jobber i kirkelig sektor. Partene kom til enighet 25. juni 2019.

Hovedtariffoppgjøret i 2020 er utsatt til høsten. Lønnstabellene gjelder derfor inntil videre.