Dark Overlay

Finn tillitsvalgt

På denne siden finner du din tillitsvalgt. Siden er under under utvikling, og vi jobber med å oppdatere databasen slik at alle våre om lag 1200 dyktige tillitsvalgte er registrert.

Dersom du ikke finner din tillitsvalgt kan du ta kontakt med din fylkesavdeling.

Navn
Verv
Arbeidsplass
Mobil / Epost
Tariffområde
 • Anna Pasquali
  Verv Plasstillitsvalgt
  Arbeidsplass FO Vest-Agder
  Konktakt 90417366
  Send epost
  Tariffområde Kommunenes sentralforbund
 • Anna Rugland
  Verv Hovedtillitsvalgt
  Arbeidsplass Hå kommune
  Konktakt 98296249
  Send epost
  Tariffområde Kommunenes sentralforbund
 • Anna-Kaija Kaartinen
  Verv Plasstillitsvalgt
  Arbeidsplass Bergen kommune Psykisk Helse Arna og Åsane
  Konktakt 95110264
  Send epost
  Tariffområde Kommunenes sentralforbund
 • Anna-Sofie Giæver Lorentsen
  Verv Plasstillitsvalgt
  Arbeidsplass PORSGRUNN KOMMUNE BARNEVERN
  Konktakt 90011184
  Send epost
  Tariffområde Kommunenes sentralforbund
 • Anne Eikelia
  Verv Plasstillitsvalgt
  Arbeidsplass Arendal Kommune Natvig Flykningebolig
  Konktakt 93483882
  Send epost
  Tariffområde Kommunenes sentralforbund
 • Anne Eline L. Stenvoll
  Verv Hovedtillitsvalgt
  Arbeidsplass Stiftelsen Renåvangen
  Konktakt 62466050
  Send epost
  Tariffområde Virke Spesialisthelsetjenesten
 • Anne Grete Myre
  Verv Hovedtillitsvalgt
  Arbeidsplass Bydel Ullern
  Konktakt 99112973
  Send epost
  Tariffområde Oslo Kommune
 • Anne Grete Myre
  Verv Hovedtillitsvalgt
  Arbeidsplass Bydel Søndre Nordstrand
  Konktakt 99112973
  Send epost
  Tariffområde Oslo Kommune
 • Anne Grethe Opgård
  Verv Hovedtillitsvalgt
  Arbeidsplass Aglo Familiesenter
  Konktakt 93864674
  Send epost
  Tariffområde KS Bedrift
 • Anne Karin Mouritsen
  Verv Hovedtillitsvalgt
  Arbeidsplass Molde Behandlingssenter
  Konktakt 91802214
  Send epost
  Tariffområde SPEKTER
 • Anne Kristine K. Dahl Sagenes
  Verv Plasstillitsvalgt
  Arbeidsplass NAV Stord KS
  Konktakt 53046298
  Send epost
  Tariffområde Kommunenes sentralforbund
 • Anne Lill Homeland
  Verv Hovedtillitsvalgt
  Arbeidsplass FO Vest-Agder
  Konktakt 95797482
  Send epost
  Tariffområde Kommunenes sentralforbund
 • Anne Lise Barø
  Verv Plasstillitsvalgt
  Arbeidsplass Asker kommune Psykisk Helse og Rus
  Konktakt 67256243
  Send epost
  Tariffområde Kommunenes sentralforbund
 • Anne Lise Mathisen
  Verv Hovedtillitsvalgt
  Arbeidsplass Fylkesmannen i Trøndelag
  Konktakt 74168041
  Send epost
  Tariffområde Stat
 • Anne Louise Wennersberg
  Verv Plasstillitsvalgt
  Arbeidsplass Oslo Universitetssykehus HF
  Konktakt 23016265
  Send epost
  Tariffområde SPEKTER
 • Anne Mari Helgø Swan-Rørvik
  Verv Plasstillitsvalgt
  Arbeidsplass Altona skole og ressurssenter Sandnes kommune
  Konktakt 99238289
  Send epost
  Tariffområde Kommunenes sentralforbund
 • Anne Marie Engeset
  Verv Plasstillitsvalgt
  Arbeidsplass Nav Storfjorden Avd Skodje
  Konktakt 74733788
  Send epost
  Tariffområde Kommunenes sentralforbund
 • Anne Marie Engeset
  Verv Plasstillitsvalgt
  Arbeidsplass Skodje kommune
  Konktakt 74733788
  Send epost
  Tariffområde Kommunenes sentralforbund
 • Anne Marie Herland Gudbrandsen
  Verv Plasstillitsvalgt
  Arbeidsplass Bufetat Øst Seljelia Barn og Familiesenter
  Konktakt 46617434
  Send epost
  Tariffområde Stat
 • Anne Marie Lie Sæten
  Verv Plasstillitsvalgt
  Arbeidsplass Senter For Rusforebygging
  Konktakt 32046700
  Send epost
  Tariffområde Kommunenes sentralforbund
 • Anne Marta Kringstad
  Verv Hovedtillitsvalgt
  Arbeidsplass Giske kommune
  Konktakt 70188000
  Send epost
  Tariffområde Kommunenes sentralforbund
 • Anne Mette Borg Almeland
  Verv Hovedtillitsvalgt
  Arbeidsplass Stiftelsen Betanien
  Konktakt 92286621
  Send epost
  Tariffområde Virke Spesialisthelsetjenesten
 • Anne Rita Heide
  Verv Hovedtillitsvalgt
  Arbeidsplass Bindal kommune
  Konktakt 95706653
  Send epost
  Tariffområde Kommunenes sentralforbund
 • Anne Sem Lofthus
  Verv Hovedtillitsvalgt
  Arbeidsplass Vinje kommune
  Konktakt 90109240
  Send epost
  Tariffområde Kommunenes sentralforbund
 • Anne Sissel Oen
  Verv Plasstillitsvalgt
  Arbeidsplass Fjell kommune
  Konktakt 56382300
  Send epost
  Tariffområde Kommunenes sentralforbund
 • Anne Slåsletten
  Verv Hovedtillitsvalgt
  Arbeidsplass Fet kommune
  Konktakt 63886211
  Send epost
  Tariffområde Kommunenes sentralforbund
 • Anne-Lene Baastad
  Verv Hovedtillitsvalgt
  Arbeidsplass Oppegård kommune
  Konktakt 92203696
  Send epost
  Tariffområde Kommunenes sentralforbund
 • Anne-Line Nybakk
  Verv Plasstillitsvalgt
  Arbeidsplass Hunstad ungdomsskole
  Konktakt 41566105
  Send epost
  Tariffområde Kommunenes sentralforbund
 • Anne-Lise Börlin
  Verv Hovedtillitsvalgt
  Arbeidsplass Sandøy kommune
  Konktakt 74733873
  Send epost
  Tariffområde Kommunenes sentralforbund
 • Anne-Margrethe Vik
  Verv Plasstillitsvalgt
  Arbeidsplass FO Vest-Agder
  Konktakt 95494724
  Send epost
  Tariffområde Kommunenes sentralforbund
 • Anne-Marthe Opstad
  Verv Plasstillitsvalgt
  Arbeidsplass Oslo Universitetssykehus HF
  Konktakt 95049446
  Send epost
  Tariffområde SPEKTER
 • Anneli Naukkarinen
  Verv Plasstillitsvalgt
  Arbeidsplass Porsanger kommune
  Konktakt 45471146
  Send epost
  Tariffområde Kommunenes sentralforbund
 • Annelise Øverland
  Verv Plasstillitsvalgt
  Arbeidsplass Voss kommune Barnevernstenesta Em-Tiltaket
  Konktakt 56520840
  Send epost
  Tariffområde Kommunenes sentralforbund
 • Annette Gjære
  Verv Hovedtillitsvalgt
  Arbeidsplass Holtålen kommune
  Konktakt 72417619
  Send epost
  Tariffområde Kommunenes sentralforbund
 • Annlaug Maridal
  Verv Hovedtillitsvalgt
  Arbeidsplass Finnmarkssykehuset HF
  Konktakt 78469334
  Send epost
  Tariffområde SPEKTER
 • Arild Haug
  Verv Plasstillitsvalgt
  Arbeidsplass Lillehammer kommune
  Konktakt 48156714
  Send epost
  Tariffområde Kommunenes sentralforbund
 • Arild Iversen
  Verv Hovedtillitsvalgt
  Arbeidsplass Rindal Kommune
  Konktakt 95200869
  Send epost
  Tariffområde Kommunenes sentralforbund
 • Arne Køhn
  Verv Plasstillitsvalgt
  Arbeidsplass Lillesand kommune
  Konktakt 90770905
  Send epost
  Tariffområde Kommunenes sentralforbund
 • Arne Lindtveit
  Verv Plasstillitsvalgt
  Arbeidsplass Barneverntjenesten Øst i Agder
  Konktakt 95942880
  Send epost
  Tariffområde Kommunenes sentralforbund
 • Arne Lindtveit
  Verv Hovedtillitsvalgt
  Arbeidsplass Gjerstad kommune
  Konktakt 95942880
  Send epost
  Tariffområde Kommunenes sentralforbund
 • Arne Thomas Klindt
  Verv Hovedtillitsvalgt
  Arbeidsplass Bamble kommune
  Konktakt 35965172
  Send epost
  Tariffområde Kommunenes sentralforbund
 • Arnhild Helåsaunet Skaanes
  Verv Hovedtillitsvalgt
  Arbeidsplass Trondheim kommune
  Konktakt 73524778
  Send epost
  Tariffområde Kommunenes sentralforbund
 • Arnhild Sollid
  Verv Plasstillitsvalgt
  Arbeidsplass Drotningsvik Bofellesskap
  Konktakt 91138052
  Send epost
  Tariffområde Kommunenes sentralforbund
 • Arnstein Søvik
  Verv Plasstillitsvalgt
  Arbeidsplass BUP Volda
  Konktakt 48208883
  Send epost
  Tariffområde SPEKTER
 • Arnstein Torpet
  Verv Plasstillitsvalgt
  Arbeidsplass Bufetat Midt Stjørdal Ungdomsenter
  Konktakt 46617570
  Send epost
  Tariffområde Stat
 • Arvid Ro
  Verv Plasstillitsvalgt
  Arbeidsplass Oslo Universitetssykehus HF
  Konktakt 97157108
  Send epost
  Tariffområde SPEKTER
 • Asbjørn Apneseth
  Verv Hovedtillitsvalgt
  Arbeidsplass Balestrand kommune
  Konktakt 45879426
  Send epost
  Tariffområde Kommunenes sentralforbund
 • Astrid Elise Tandberg
  Verv Plasstillitsvalgt
  Arbeidsplass Agder Friomsorgskontor
  Konktakt 38104952
  Send epost
  Tariffområde Stat
 • Astrid Harboe
  Verv Hovedtillitsvalgt
  Arbeidsplass Etne kommune
  Konktakt 41431157
  Send epost
  Tariffområde Kommunenes sentralforbund
 • Astrid Kleppe Flacké
  Verv Hovedtillitsvalgt
  Arbeidsplass Vid Vitenskapelige Høgskole AS
  Konktakt 48144852
  Send epost
  Tariffområde Virke Høgskoler