Som studentmedlem i FO blir du en del av et godt faglig fellesskap og du får mulighet til å påvirke saker som er viktige for deg.

Meld deg inn her!

Her er 7 gode grunner til å bli medlem i FO.

Se også: Verv og vinn. Bli medlem i FO. Vinn kule premier. 

FO-Studentene er medlem i FO på lik linje med andre medlemmer. Men FO-Studentene har i tillegg egne demokratiske organer med eget politisk program og egne vedtekter. Studentenes tillitsvalgte er representert i FOs yrkesfaglige råd og utvalg, i FO sitt landsstyre og på kongressen.

FO-Studentene har et sentralstyre som er ansvarlige for den daglige aktiviteten og nasjonale innsatsen til FO-Studentene. De har også en sentral valgkomite og kontrollkomite. FO-Studentene har lokallag og studenttillitsvalgte på de fleste aktuelle studiesteder.

FO-Studentenes viktigste oppgave er å være en politisk pådriver for medlemmenes fag- og studentpolitiske interesser. De fremmer saker som økt studiestøtte, universell utforming på studiestedene, økt kvalitet og relevans på praksisstudier, yrkesetikk og autorisasjon for sosionomer og barnevernspedagoger.

FO er en fagforening og et profesjonsforbund. Det betyr at FO både jobber for medlemmenes lønns- og arbeidsforhold, samtidig som de fremmer fagfeltet og yrkesgruppenes interesser på samfunnsnivå.


Har du lyst til å engasjere deg?

Vil du engasjere deg i FO-Studentene? Da kan du stille til verv i ditt lokallag. Du får attest for verv i FO-Studentene og erfaring fra organisasjonsarbeid, noe som kan være fint å ha på CVen. Ta kontakt med ditt lokallagsstyre under «Finn mitt lokallag»!

Den lokale aktiviteten til FO-Studentene drives av "lokallag". Forbundet tilstreber å ha lokallag ved alle studiesteder som har barnevernspedagog-, sosionom-, vernepleier- eller velferdsviter-utdanninger. Som studentmedlem i FO blir du en del av et godt faglig fellesskap og du får mulighet til å påvirke saker som er viktige for deg.

Lokallagene arrangerer faglige, sosiale og politiske aktiviteter for medlemmene på studiestedet. Den vanligste aktiviteten i lokallagene er temakvelder med faglige temaer knyttet til FO-studentene som fremtidige yrkesutøvere.

Aktuelle saker