Dark Overlay

FO er i streik

FO er i streik i helseforetakene (Spekter helse). På denne siden samler vi informasjon om streiken.