Årets oppgjør blir viktigere enn på lenge. Arbeidsfolk har ikke fått bedre kjøpekraft på flere år. Mange har blitt sittende igjen med altfor lite, altfor lenge. Det merker medlemmene våre. Derfor kjemper FO for reallønnsvekst for sosialarbeidere i årets lønnsoppgjør.

Hvordan foregår et hovedoppgjør?

Hvert år møtes fagforeninger og arbeidsgivere til forhandling. I hovedoppgjør, som i år, er hele tariffavtalen oppe til forhandling, men i mellomoppgjør forhandles det kun om lønnstillegg. FOs hovedkrav i årets forhandlinger er at sosialarbeidere skal få en rettferdig lønnsutvikling.

Husk at vi får mer gjennomslag når vi er flere som står sammen.

Bli medlem i FO

Dersom du er FO-medlem, får du informasjon om utviklingen på ditt tariffområde direkte på e-post. Sjekk at du er registert med riktig arbeidssted og e-postadresse på Min side.

SJEKK DATOENE: FOs tariffkalender – Sjekk når vi forhandler om lønnen din
FÅ SVAR PÅ ALT: Her får du svar på vanlige spørsmål om lønns- og arbeidsforhold

Er du usikker på om du får riktig lønn? Sjekk lønnstabellen din, eller ta kontakt med din lokale tillitsvalgt eller FO-avdelingen din.