Søk

Du er her:

Levering av trekklister

Arbeidsgivere kan registrere opplysninger om kontingenttrekk her

Trekkinstanser/arbeidsgivere som mottar "Oppgjørsliste for trukket fagforeningskontingent" fra Fellesorganisasjonen (FO), kan registrere opplysninger om kontingent- og forsikringstrekk på denne siden.

Dersom opplysningene legges inn her, skal det ikke sendes utfylt liste eller elektroniske trekkopplysninger til FO på annen måte .

Legg inn trekklistenr og bedriftsid (disse finner du på den mottatte oppgjørslisten) i feltene nedenfor, og klikk "Søk" eller trykk "Enter" for å hente opp lista og starte registrering.

Har du spørsmål, ta kontakt på trekkliste@fo.no .

Kriterier for trekkgrunnlag av fagforeningskontingent til Fellesorganisasjonen (FO)

  • Medlemskontingenten er 1,6% av brutto regulativlønn. Medlemmer som jobber deltidsstilling eller på timelønn trekkes 1,6% av ordinær lønn/timelønn. Tillegg som f.eks. kveld/natt og medlevertillegg m.m samt overtid holdes utenom
  • Kollektiv hjemforsikring er kr 70,- per måned
  • For de som har tegnet kollektiv Topp reiseforsikring er premien kr 83,- for de under 67 år og kr 100,- for de over 67 år
  • Maks månedsbeløp som trekkes er kr 772,- (eksklusiv forsikringer), beregnet av årslønn på kr 579 300,- (lønnstrinn 66 i statens regulativ)
  • Minimum månedsbeløp som trekkes er kr 100,- (eksklusiv forsikring)
  • Kontingenttrekk av feriepenger skal være likt kontingenttrekket som i en ordinær måned
  • Kontingent og forsikringspremie skal innbetales samlet
  • Det skal benyttes variabel eller fast KID

Nettleseren din støtter ikke frames.

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2018 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning