Vi har fått en ny løsning for innrapportering av fagforeningstrekk. Du som lønnsmedarbeider/regnskapsfører vil få tilgang til en portalløsning (Trekksentral), som oppfyller sikkerhetskravene som følger av ny personvernlovgivning (GDPR). 

Den nye Trekksentralen gir deg informasjon og muligheter til å rapportere status på personer som trekkes, samt se informasjon om faktura/betalinger (kontoutdrag). Dersom en trekkliste skulle mangle, vil du raskt få muligheten til å se dette og registrere listen eller eventuelt levere fil. I tillegg vil du få beskjed om start-, endring eller stopp av fagforeningstrekk. 

For å registrere deg som bruker trenger vi organisasjonsnummer til bedriften du rapporterer for, ditt navn, mobilnr og e-postadresse. Dette sender du til: trekkliste@fo.no.

Link til Trekksentralen: https://trekksentralen.winorg.no/Identity/Account/Login

Kriterier for trekkgrunnlag av fagforeningskontingent til Fellesorganisasjonen (FO)  

  • Medlemskontingenten er 1,55% av brutto lønn  
  • LOfavør Innboforsikring er kr 74,- per måned  
  • For de som har tegnet kollektiv Topp reiseforsikring er premien kr 91,- for de under 67 år og kr 112,- for de over 67 år  
  • Maks månedsbeløp som trekkes, vil være kr 781,- (ekskl. forsikringer), beregnet av årslønn på kr 604 700,- (lønnstrinn 66 i statens regulativ). 
  • Minimum månedsbeløp som trekkes er kr 108,- (eksklusiv forsikring)  
  • Kontingenttrekk av feriepenger skal være likt kontingenttrekket som i en ordinær måned  
  • Kontingent og forsikringspremie skal innbetales samlet  
  • Det må benyttes gyldig KID ved innbetaling, innbetalinger uten KID vil bli avvist i banken  
  • Variabel KID står på oppgjørslisten for perioden det gjelder, fast KID kan bestilles på e-post trekkliste@fo.no