Trekkinstanser/arbeidsgivere som mottar "Oppgjørsliste for trukket fagforeningskontingent" fra Fellesorganisasjonen (FO), kan registrere opplysninger om kontingent- og forsikringstrekk på denne siden.

Dersom opplysningene legges inn her, skal det ikke sendes utfylt liste eller elektroniske trekkopplysninger til FO på annen måte .

Legg inn trekklistenr og bedriftsid (disse finner du på den mottatte oppgjørslisten) i feltene nedenfor, og klikk "Søk" eller trykk "Enter" for å hente opp lista og starte registrering.

Har du spørsmål, ta kontakt på trekkliste@fo.no .

Kriterier for trekkgrunnlag av fagforeningskontingent til Fellesorganisasjonen (FO) - NB: Gjelder fra 1.1.2020.

  • Medlemskontingenten er 1,55% av brutto lønn. Medlemmer som jobber deltidsstilling eller på timelønn trekkes 1,55% av ordinær lønn/timelønn.
  • LOFavør innboforsikring er kr 71,- per måned
  • For de som har tegnet kollektiv Topp reiseforsikring er premien kr 87,- for de under 67 år og kr 106,- for de over 67 år
  • Maks månedsbeløp som trekkes er kr 768,- (eksklusiv forsikringer), beregnet av årslønn på kr 594 400,- (lønnstrinn 66 i Hovedtariffavtalen mellom staten og LO Stat)
  • Minimum månedsbeløp som trekkes er kr 100,- (eksklusiv forsikring)
  • Kontingenttrekk av feriepenger skal være likt kontingenttrekket som i en ordinær måned
  • Kontingent og forsikringspremie skal innbetales samlet
  • Det skal benyttes variabel eller fast KID