En vernepleier er både helse- og sosialarbeider. Vernepleie retter seg mot personer med utviklingshemning og andre med kognitive funksjonsnedsettelser. En vernepleier er autorisert helsepersonell med legemiddelhåndteringskompetanse. De driver miljøarbeid, habilitering- og rehabilitering. 

 

Om lag 11 400 vernepleiere er medlem i FO. Det gjør FO til Norges største og viktigste forbund for vernepleiere.

Meld deg inn her

SE OGSÅ: Derfor bør du bli medlem

Vernepleiere har kompetanse innen helsefag, sosialfag, juss, pedagogikk og psykologi. De kan legge til rette for å bistå personer med ulike fysiske-, sosiale- og kognitive utfordringer.

Som fagforening og profesjonsforbud for vernepleiere får FO ofte spørsmål om vernepleierens kompetanse. Her er de mest stilte spørsmålene: 

Les mer: FO-notat om vernepleierens helsefagkompetanse (PDF, 141KB).

Hvor jobber en vernepleier?

FO sine medlememmer som er vernepleiere jobber blant annet i hjemmebaserte tjenester, spesialisthelsetjenester, skole, eldreomsorg, innen psykisk helsearbeid, rusomsorg, barnevernstjenester og flyktningtjenester.

For å bli vernepleier må du ta en bachelor i vernepleie på en høgskole eller universitet. 

Det finnes en rekke videreutdanninger for vernepleiere Du kan blant annet ta videreutdanning innen rus og psykisk helse, vold i nære relasjoner, krisehåndtering og traumebehandling eller arbeid og helse.


Vernepleier og vil bli godkjent som faglig veileder eller kliniker?

Er du vernepleier med tilleggskompetanse? Da kan du søke FO om å få kompetansen godkjent.

Søk her

Se mer: Videreutdanning for vernepleiere

 

 

Aktuelle saker