Yrkesutøvelsen til barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere er basert på humanistiske og demokratiske verdier. Yrkesutøverne skal fremme likeverd og respekt, møte menneskers behov og bidra til at de får brukt sine ressurser.

Arbeidet skal  ivareta enkeltindividet og forståelsen av menneskenes gjensidige avhengighet av hverandre for å skape livskvalitet for alle. Solidaritet med utsatte grupper, kamp mot fattigdom og for sosial rettferdighet er en viktig del av yrkesgruppenes identitet.

Her kan du lese hele FOs Yrkesetiske grunnlagsdokument.

I sidemenyen kan du få mer informasjon om yrksetikk, yrkesetisk råd og FOs yrkesetiske arbeid. 

Dilemmaspill.no
 


Som sosialarbeidere står vi ofte overfor etiske dilemmaer. I en travel hverdag kan det være utfordrende å starte samtaler om og reflektere over yrkesetikk. Ved å bli presentert for dilemmaer fra praksis, har dilemmaspill.no som mål å støtte deg i å videreutvikle ditt etiske kompass og å reflektere over yrkesetiske dilemmaer med andre. 

I dilemmaspillet kan du stemme på ditt foretrukne handlingsalternativ. Deretter får du se hva andre har valgt. Du kan også lese et refleksjonssvar som gir deg en reflekterende tekst om dilemmaet og de underliggende yrkesetiske prinsippene og verdiene.

Dilemmaspill.no kan hjelpe deg som sosialarbeider i ditt daglige arbeid. Begynn å utfordre ditt yrkesetiske kompass alene, med dine medstudenter eller sammen med dine kolleger.

Prøv dilemmaspill her

 

Sosialarbeiderpodden
 

Hør Sosialarbeiderpoddens to episoder om yrkesetikk. I disse episodene av sosialarbeiderpodden snakker vi med leder av yrkesetisk råd i FO, Kathrine Haugland Marthinsen. Vi dukker inn i yrkesetisk grunnlagsdokument og tar for oss noen av verdiene og prinsippende for god yrkesetisk praksis. Hvordan kan vi som sosialarbeidere ivareta verdier som "menneskeverd", "tillit" og "solidaritet" i vårt daglige virke?