Yrkesutøvelsen til barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere er basert på humanistiske og demokratiske verdier. Yrkesutøverne skal fremme likeverd og respekt, møte menneskers behov og bidra til at de får brukt sine ressurser.

Arbeidet skal  ivareta enkeltindividet og forståelsen av menneskenes gjensidige avhengighet av hverandre for å skape livskvalitet for alle. Solidaritet med utsatte grupper, kamp mot fattigdom og for sosial rettferdighet er en viktig del av yrkesgruppenes identitet.

Dette er viktige punkter i det Yrkesetiske grunnlagsdokumentet FO har vedtatt.Hør Sosialarbeiderpoddens to episoder om yrkesetikk. I disse episodene av sosialarbeiderpodden snakker vi med leder av yrkesetisk råd i FO, Kathrine Haugland Marthinsen. Vi dukker inn i yrkesetisk grunnlagsdokument og tar for oss noen av verdiene og prinsippende for god yrkesetisk praksis. Hvordan kan vi som sosialarbeidere ivareta verdier som "menneskeverd", "tillit" og "solidaritet" i vårt daglige virke?