Dark Overlay
FO Finnmark

FO Finnmark

FO Finnmark har passert 600 medlemmer inkludert studentmedlemmer. FO Finnmarks hovedmål er å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsforhold, utøve helse- og sosialpolitisk påvirkningsarbeid og å ivareta de yrkesfaglige interessene. FO er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge (LO).