Henvendelser sendes hit: post@innlandet.fo.no 

Leder: Olav Neerland   
Telefon: 92803264
e-post: olav.neerland@fo.no

Nestleder: Åse-Kari Kobbersletten 
Telefon: 48105200
e-post: ase.kari.kobbersletten@fo.no

Avdelingssekretær: Kristin Ulveseth 
Telefon:47618768
e-post: kristin.ulveseth@fo.no

Avdelingssekretær: Aina Mikalsen
Telefon: 97137770
e-post: aina.mikalsen@fo.no