Dark Overlay
FO Innlandet

FO Innlandet

FO Innlandet har rundt 2500 medlemmer inkludert studentmedlemmer. FO Innlandets hovedmål er å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsforhold, utøve helse- og sosialpolitisk påvirkningsarbeid og å ivareta de yrkesfaglige interessene. FO er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge (LO).