Ferieavvikling sommeren 2021

Kontoret er betjent med en eller flere tillitsvalgte hele sommeren, men med unntak av uke 29. Imidertid har Geir Innset Lien beredskap denne uken og kan kontaktes ved behov.

Fylkesleder: Olav Neerland   Har ferie ukene 29 - 32 (17 juli til 15 august)
Telefon: 92803264
e-post: olav.neerland@fo.no

Nestleder: Åse-Kari Kobbersletten Har ferie ukene 27 - 29 (3 til 25 juli)
Telefon: 48105200
e-post: ase.kari.kobbersletten@fo.no

Fylkessekretær: Geir Innset Lien Har ferie ukene 28 - 31 (10 juli til 8 august)
Telefon:90629055
e-post: geir.innset.lien@fo.no

Fylkessekretær: Kristin Ulveseth Har ferie ukene 26 - 31 ( 26 juni til 8 august)
Telefon:47618768
e-post: kristin.ulveseth@fo.no