Fylkesleder: Olav Neerland   
Telefon: 92803264
e-post: olav.neerland@fo.no

Nestleder: Åse-Kari Kobbersletten 
Telefon: 48105200
e-post: ase.kari.kobbersletten@fo.no

Fylkessekretær: Geir Innset Lien 
Telefon:90629055
e-post: geir.innset.lien@fo.no

Fylkessekretær: Kristin Ulveseth 
Telefon:47618768
e-post: kristin.ulveseth@fo.no