Her følger oversikt over hvem som betjener fylkeskontoret i sommer: 

Fylkessekretær Geir Innset Lien              (tlf 906 29 055) Til stede i ukene 27-31
Fylkessekretær Kristin Ulveseth              (tlf 476 18 768) Til stede i ukene 28-29
Nestleder Åse-Kari Kobbersletten           (tlf 481 05 200) Til stede i ukene 28-29
Fylkesleder Olav Neerland                       (tlf 928 03 264) Til stede i ukene 32-33