Informasjon om ferieavvikling sommeren 2024: 

Fra og med 24.juni til og med 12.august (uke 26-32) anbefaler vi alle til å ta kontakt på følgende e-post: post@moreogromsdal.fo.no

Spørsmål om lønn, arbeidsforhold, forhandlinger?

Telefon: 952 90 396, Hilde Brunsvik, avdelingssekretær, hilde.brunsvik@fo.no

Telefon: 975 83 955, Ingrid Ellingvåg, avdelingsssekretær, ingrid@fo.no

Spørsmål om organisasjon, drift, fagpolitikk, klubbygging?

Telefon: 992 99 927, Torill Brunsvik, fylkesleder, torill.brunsvik@fo.no

Telefon: 415 02 882, Sissel Viken, nestleder, sissel.viken@fo.no