Dark Overlay
FO Møre og Romsdal

FO Møre og Romsdal

FO Møre og Romsdal har om lag 1600 medlemmer inkludert studentmedlemmer. FO Møre og Romsdals hovedmål er å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsforhold, utøve helse- og sosialpolitisk påvirkningsarbeid og å ivareta de yrkesfaglige interessene. FO er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge (LO).