Søk

Du er her:
FO Nordland

FO Nordland

FO Nordlands viktigste oppgave er å ivareta og bedre medlemmenes lønns- og arbeidsforhold. FO Nordland har hovedtillitsvalgte i de fleste kommuner i Nordland som ivaretar og bistår medlemmene. De fleste kommunene har også klubber som arrangerer temakvelder, kurs ol. FO Nordland har også klubber innenfor Spekter, Staten og private bedrifter.

Hovedkontakter

Nina Kristin Botn (fylkessekretær)
95 12 65 62 | nina.kristin.botn@fo.no

Gunhild Holte (fylkesleder)
48 11 78 81 | gunhild.holthe@fo.no

Kurs & Konferanser i FO

Kurs/konferanser

Besøks- og postadresse:

FO Nordland, LO-huset, Nyholmsgate 15, 8005 Bodø

Fakturaadresse: FO Nordland, v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no
 
Tlf.: 95 12 65 62 | nina.kristin.botn@fo.no | Gunhild.holthe@fo.no

Hurtiglenker

@ FO 2018 - Web-sidene for FOs avdelinger oppdateres av den enkelte avdeling som også er ansvarlig for innholdet - Webredaktør for hele FO-nettstedet: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning