Dark Overlay
FO Nordland

FO Nordland

FO Nordland har rundt 1580 medlemmer, inkludert studentmedlemmer. FO Nordlands hovedmål er å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsforhold, utøve helse- og sosialpolitisk påvirkningsarbeid og å ivareta de yrkesfaglige interessene. FO er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge (LO).