Søk

Du er her:
FO Rogaland

FO Rogaland

FO Rogaland er avdelingen for deg som er medlem av FO og har arbeidsstedet ditt i Rogaland.

FO Rogaland jobber for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsforhold, samt ivareta deres profesjonsinteresser. Vi driver også helse- og sosialpolitisk påvirkningsarbeid og internasjonalt solidaritets- og fagutvekslingsarbeid.

FO Rogaland

FO Rogaland

FO Rogaland består av vel 2.600 av de mer enn 27.000 som er organisert i Fellesorganisasjonen (FO). FO Rogaland har kontorer i 5. etasje i Folkets Hus Stavanger:

FO Rogaland

FO Rogaland

FO Rogaland har tillitsvalgte i nesten alle kommunene samt i øvrige offentlige og private virksomheter i helse- og sosialsektoren der vi har medlemmer. Avdelingskontoret er til stede ca. en gang pr. uke på Folkets Hus i Haugesund (Haraldsgaten 177)

Hovedkontakter

Hilde Slotnes
(fylkesleder)
Tlf.: 51 50 02 45
Mobil direkte: 478 83 497 
kontor@forogaland.no
hilde@forogaland.no


Kari Marie Pedersen
(nestleder)
Tlf.: 51 50 02 45
Mobil direkte: 907 37 013  
kontor@forogaland.no 
karimarie@forogaland.no
 

Ivar Kvadsheim 
(fylkessekretær)
Tlf.: 51 50 02 45
Mobil direkte: 918 11 753  
kontor@forogaland.no
ivar@forogaland.no

 

Elin Lindberg Kjeldsen
(organisasjonstillitsvalgt)
Telefon: 51 50 02 45
Mobil direkte: 901 17 864
kontor@forogaland.no
elin@forogaland.no
 


Følg oss gjerne på vår facebookside!

 

Møte-/aktivitetsplan 2018-19 (oppdatert pr. 17.7.2018)

Kurs & Konferanser i FO

Kurs/konferanser

Besøks- + postadresse:
FO Rogaland
Folkets Hus
Løkkeveien 22
4008 Stavanger

Besøksadresse Haugesund:
Haraldsgata 177

Sentralbord: 51 50 02 45
E-post: kontor@forogaland.no

Org.nr.: 976497546
Bank: 9011  05 14653
Vipps: 137590

Fakturaadresse:
FO Rogaland
v/4human AS
Postboks 853
3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


 
 

 

Hurtiglenker

@ FO 2017 - Web-sidene for FOs avdelinger oppdateres av den enkelte avdeling som også er ansvarlig for innholdet - Webredaktør for hele FO-nettstedet: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning