Dark Overlay
FO Rogaland

FO Rogaland

FO Rogaland har rundt 2650 medlemmer inkludert studentmedlemmer. FO Rogalands hovedmål er å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsforhold, utøve helse- og sosialpolitisk påvirkningsarbeid og å ivareta de yrkesfaglige interessene. FO er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge (LO).